Đổi ngày âm dương là công cụ cự kỳ hữu ích, giúp bạn chuyển đổi nhanh giữa lịch âm sang dươngdương sang âm. Công cụ ngày giúp bạn tìm nhanh một ngày âm hoặc dương ra ngày bạn cần tìm để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra công cụ này còn xem được ngày tốt xấu bạn muốn tìm bằng cách nhấn vào ngày bạn vừa chuyển đổi.

Hướng dẫn chuyển đổi ngày âm dương theo ngày
  • Mời bạn chọn ngày tháng năm muốn chuyển đổi
  • Chọn kiểu chuyển đổi ngày âm sang dương hoặc dương sang âm
  • Nhấn Chuyển đổi để xem thông tin chi tiết trong ngày
Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 20/4/2019 sang âm lịch

Dương lịch Âm lịch
Thứ bảy
Ngày: 20
Tháng: 4
Năm: 2019
Thứ bảy 16/3/2019
Ngày: Đinh Hợi
Tháng: Mậu Thìn
Năm: Kỷ Hợi

Thông tin ngày 20 tháng 4 năm 2019