Nhà bếp là nơi nấu ăn, là nơi hâm nóng, gắn kết tình cảm cho cả gia đình và bạn bè. Vậy nên khi làm, sửa hoặc đặt bếp thì gia chủ nhất thiết phải xem ngày, giờ tốt để tiến hành. Để cho việc xây dựng, sửa chữa thật là thuận lợi, an toàn. Ngoài ra việc xem ngày đặt bếp còn quyết định đến hạnh phúc lâu dài của gia đình bạn nên bạn cần cân nhắc thật kỹ khi xây dựng nhà bếp.

Xem ngày tốt làm, sửa nhà bếp hợp tuổi

Xem ngày tốt đặt bếp làm bếp, sửa bếp, theo tuổi

Cách xem ngày tốt làm bếp sửa bếp năm 2018

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm 2018.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát Chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Độc hỏa, Nguyệt hỏa, Hỏa tai
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt nhất.
 • Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt thì việc tiếp theo là bạn chọn giờ tốt trong ngày để tiến hành đặt bếp hay các thủ tục làm bếp sửa bếp.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt đặt bếp, thay sửa chữa bếp theo tuổi gia chủ 12 tháng trong năm 2018. Sau khi chọn được ngày tốt làm bếp thì hãy chọn hướng tốt đặt bếp và giờ tốt tiến hành xây dựng nhà bếp theo tuổi trong năm 2018

Hướng dẫn xem ngày tốt làm bếp, đặt bếp sửa chữa nhà bếp hợp tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn làm công việc (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt đặt bếp để xem và lựa chọn danh sách ngày tốt nhất để gia chủ xây dựng nhà bếp.
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt nhất về nhà mới nhập trạch từng tháng năm 2018

Tháng 1 năm 2018

 • Thứ năm, ngày 4 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 18/11/2017
 • Thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 22/11/2017
 • Thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 30/11/2017
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 3/12/2017
 • Thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 7/12/2017
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 12/12/2017
 • Thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 15/12/2017

Tháng 2 năm 2018

 • Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 24/12/2017
 • Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 27/12/2017
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 2/1/2018

Tháng 3 năm 2018

 • Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 17/1/2018
 • Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 26/1/2018
 • Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 29/1/2018
 • Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 7/2/2018

Tháng 4 năm 2018

 • Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 19/2/2018

Tháng 5 năm 2018

 • Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 1/4/2018
 • Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 4/4/2018
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 12/4/2018
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 13/4/2018
 • Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 16/4/2018
 • Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 17/4/2018

Tháng 6 năm 2018

 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 19/4/2018
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 24/4/2018
 • Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 25/4/2018
 • Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 28/4/2018
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 29/4/2018

Tháng 7 năm 2018

 • Thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 9/6/2018
 • Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 12/6/2018

Tháng 8 năm 2018

 • Thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 21/6/2018
 • Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 24/6/2018
 • Thứ tư, ngày 22 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 12/7/2018

Tháng 9 năm 2018

 • Thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 24/7/2018
 • Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 10/8/2018

Tháng 10 năm 2018

 • Thứ hai, ngày 1 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 22/8/2018
 • Thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 7/9/2018
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 11/9/2018
 • Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 19/9/2018

Tháng 11 năm 2018

 • Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 2/10/2018
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 11/10/2018
 • Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 17/10/2018

Tháng 12 năm 2018

 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 26/10/2018
 • Thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 29/10/2018
 • Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 4/11/2018
 • Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 12/11/2018
 • Thứ bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 16/11/2018
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 17/11/2018
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018 Âm lịch ngày 24/11/2018
Xem ngày tốt đặt bếp, thay bếp, làm bếp các tháng sau