Các cặp ngũ hợp thiên can

Ngũ hợp thiên can là gì? các cặp ngũ hợp thiên can

Như bài trước thì ta đã biết Thiên can bao gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý trong đó có một nửa là can dương và một nửa là can âm. Dưới đây sẽ phân tích về thiên can ngũ hợp là gì và danh sách