Xem ngày làm bếp, đặt bếp hợp tuổi năm 2021

Nhà bếp là nơi nấu ăn, là nơi hâm nóng, gắn kết tình cảm cho cả gia đình và bạn bè. Vậy nên khi làm, sửa hoặc đặt bếp thì gia chủ nhất thiết phải xem ngày giờ tốt để tiến hành. Để cho việc xây dựng, sửa chữa thật là thuận lợi, an toàn. Ngoài ra việc xem ngày đặt bếp còn quyết định đến hạnh phúc lâu dài của gia đình bạn nên bạn cần cân nhắc thật kỹ khi xây dựng nhà bếp.

Xem ngày tốt làm, sửa nhà bếp hợp tuổi

Xem ngày tốt đặt bếp làm bếp, sửa bếp, theo tuổi

Cách xem ngày tốt làm bếp sửa bếp năm 2021

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm 2021.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát Chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Độc hỏa, Nguyệt hỏa, Hỏa tai
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt nhất.
 • Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt thì việc tiếp theo là bạn chọn giờ tốt trong ngày để tiến hành đặt bếp hay các thủ tục làm bếp sửa bếp.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt đặt bếp, thay sửa chữa bếp theo tuổi gia chủ 12 tháng trong năm 2021. Sau khi chọn được ngày tốt làm bếp thì hãy chọn hướng tốt đặt bếp và giờ tốt tiến hành xây dựng nhà bếp theo tuổi trong năm 2021

Hướng dẫn xem ngày tốt làm bếp, đặt bếp sửa chữa nhà bếp hợp tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn làm công việc (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt đặt bếp để xem và lựa chọn danh sách ngày tốt nhất để gia chủ xây dựng nhà bếp.
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt nhất về nhà mới nhập trạch từng tháng năm 2021

Tháng 1 năm 2021

 • Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 19/11/2020
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 22/11/2020
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 30/11/2020
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/12/2020
 • Thứ 2, ngày 18 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/12/2020
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 7/12/2020
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 12/12/2020
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/12/2020
 • Thứ 7, ngày 30 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/12/2020

Tháng 2 năm 2021

 • Thứ 6, ngày 5 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 24/12/2020
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/12/2020
 • Thứ 5, ngày 11 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 30/12/2020
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/1/2021
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 8/1/2021
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 10/1/2021
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 11/1/2021
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 17/1/2021

Tháng 3 năm 2021

 • Thứ 4, ngày 3 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/1/2021
 • Thứ 6, ngày 5 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 22/1/2021
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/1/2021
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 29/1/2021
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/2/2021
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 7/2/2021
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 8/2/2021
 • Thứ 4, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 19/2/2021

Tháng 4 năm 2021

 • Thứ 5, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/2/2021
 • Thứ 4, ngày 7 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/2/2021
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 1/3/2021
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/3/2021
 • Thứ 5, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 4/3/2021
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 8/3/2021
 • Thứ 4, ngày 21 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 10/3/2021
 • Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 13/3/2021
 • Thứ 2, ngày 26 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/3/2021
 • Thứ 3, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 16/3/2021

Tháng 5 năm 2021

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/3/2021
 • Thứ 2, ngày 3 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 22/3/2021
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 25/3/2021
 • Thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/3/2021
 • Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 28/3/2021
 • Thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/4/2021
 • Thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 4/4/2021
 • Thứ 2, ngày 17 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/4/2021
 • Thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 9/4/2021
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 11/4/2021
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 12/4/2021
 • Thứ 4, ngày 26 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/4/2021
 • Thứ 5, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 16/4/2021
 • Thứ 7, ngày 29 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/4/2021

Tháng 6 năm 2021

 • Thứ 3, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 21/4/2021
 • Thứ 6, ngày 4 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 24/4/2021
 • Thứ 2, ngày 7 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/4/2021
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 28/4/2021
 • Thứ 5, ngày 10 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 1/5/2021
 • Thứ 7, ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/5/2021
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/5/2021
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 8/5/2021
 • Thứ 3, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 13/5/2021
 • Thứ 5, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/5/2021
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/5/2021
 • Thứ 3, ngày 29 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/5/2021

Tháng 7 năm 2021

 • Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 25/5/2021
 • Thứ 3, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/5/2021
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 30/5/2021
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/6/2021
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 4/6/2021
 • Thứ 7, ngày 17 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 8/6/2021
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 9/6/2021
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 11/6/2021
 • Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 16/6/2021
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/6/2021
 • Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 21/6/2021

Tháng 8 năm 2021

 • Thứ 4, ngày 4 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/6/2021
 • Thứ 6, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 28/6/2021
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/7/2021
 • Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/7/2021
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 11/7/2021
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 17/7/2021
 • Thứ 4, ngày 25 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/7/2021
 • Thứ 6, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 20/7/2021

Tháng 9 năm 2021

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/7/2021
 • Thứ 2, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 30/7/2021
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 1/8/2021
 • Thứ 4, ngày 8 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/8/2021
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 7/8/2021
 • Thứ 4, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 9/8/2021
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 10/8/2021
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 13/8/2021
 • Thứ 7, ngày 25 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 19/8/2021
 • Thứ 2, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 21/8/2021
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 22/8/2021

Tháng 10 năm 2021

 • Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 25/8/2021
 • Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/8/2021
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 1/9/2021
 • Thứ 2, ngày 11 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/9/2021
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 7/9/2021
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 10/9/2021
 • Thứ 2, ngày 18 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 13/9/2021
 • Thứ 7, ngày 23 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/9/2021
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 19/9/2021
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 22/9/2021

Tháng 11 năm 2021

 • Thứ 5, ngày 4 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 30/9/2021
 • Thứ 7, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 2/10/2021
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/10/2021
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 6/10/2021
 • Thứ 5, ngày 11 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 7/10/2021
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 9/10/2021
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 12/10/2021
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/10/2021
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 18/10/2021
 • Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 19/10/2021
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 21/10/2021
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 24/10/2021
 • Thứ 3, ngày 30 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 26/10/2021

Tháng 12 năm 2021

 • Thứ 4, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/10/2021
 • Thứ 2, ngày 6 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 3/11/2021
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 4/11/2021
 • Thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 11/11/2021
 • Thứ 4, ngày 15 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 12/11/2021
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 15/11/2021
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 16/11/2021
 • Thứ 2, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 24/11/2021
 • Thứ 5, ngày 30 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 27/11/2021
 • Thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Âm lịch ngày 28/11/2021
Xem ngày tốt đặt bếp, thay bếp, làm bếp các tháng sau
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕