Xem ngày mua xe ô tô, xe máy hợp tuổi năm 2024

Ô tô xe máy là phương tiện đi lại quan trọng bậc nhất của mỗi người và ảnh hưởng đến sinh mạng mỗi người. Khi bạn đã chọn được một chiếc xe vừa ý, phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình thì việc tiếp theo là xem ngày tốt mua xe, nhận xe kể cả đăng ký và lấy tờ xe nữa. Mục đích là để bạn, gia đình có một phương tiện đi lại an toàn, tránh hỏng hóc, được bình an vô sự khi tham gia giao thông trên đường.

Dưới đây là phần tư vấn lựa chọn ngày tốt mua xe theo tuổi bạn. Đồng thời là danh sách ngày tốt mua xe ô tô, xe máy tốt nhất từng tháng trong năm Giáp Thìn 2024 này.

Ngày tốt mua xe máy, ô tô phương tiện đi lại tốt nhất năm Quý Mão 2023

Ngày tốt mua xe máy, ô tô phương tiện đi lại đẹp nhất năm Giáp Thìn 2024

Hướng dẫn xem ngày mua, đăng ký, nhận xe ô tô, xe máy theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn mua xe hay nhận xe(Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt mua xe để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành mua xe, nhận xe, làm đăng ký với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng    Năm

Mục lục

Ngày tốt nhất mua ô tô, xe máy, làm giấy tờ xe 12 tháng năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2024

Âm lịch: Tháng Giáp Tý năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 20/11/2023
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/11/2023
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/12/2023
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 18/12/2023

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2024

Âm lịch: Tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/12/2023
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 1/1/2024
 • Thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 7/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/1/2024
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/1/2024

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Thứ 6, ngày 1 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/1/2024
 • Thứ 3, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 25/1/2024
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 7/2/2024
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/2/2024
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/2/2024
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 22/2/2024

Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2024

Âm lịch: Tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/3/2024
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/3/2024

Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2024

Âm lịch: Tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn
 • Thứ 5, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/3/2024
 • Thứ 7, ngày 4 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/3/2024
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/4/2024
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/4/2024
 • Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 18/4/2024
 • Thứ 6, ngày 31 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/4/2024

Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2024

Âm lịch: Tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/5/2024
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 8/5/2024
 • Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 18/5/2024
 • Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 20/5/2024
 • Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/5/2024

Ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2024

Âm lịch: Tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn
 • Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/5/2024
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 4/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/6/2024
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 16/6/2024
 • Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/6/2024

Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2024

Âm lịch: Tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn
 • Thứ 6, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/6/2024
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/7/2024
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 17/7/2024

Ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2024

Âm lịch: Tháng Quý Dậu năm Giáp Thìn
 • Thứ 4, ngày 4 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/8/2024
 • Thứ 6, ngày 6 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 4/8/2024
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 7/8/2024
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 16/8/2024
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/8/2024
 • Thứ 7, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/8/2024
 • Thứ 2, ngày 30 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/8/2024

Ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2024

Âm lịch: Tháng Giáp Tuất năm Giáp Thìn
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/9/2024
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/9/2024

Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2024

Âm lịch: Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn
 • Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 3/10/2024
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 7/10/2024
 • Thứ 7, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/10/2024
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/10/2024
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/10/2024
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/10/2024
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 27/10/2024

Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2024

Âm lịch: Tháng Bính Tý năm Giáp Thìn
 • Thứ 2, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/11/2024
 • Thứ 3, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/11/2024
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 17/11/2024
 • Chủ nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 22/11/2024
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/11/2024
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 29/11/2024

Ý nghĩa việc xem ngày tốt mua xe máy, ô tô hợp với tuổi

Như chúng ta đã biết ô tô, xe máy đều là những phương tiện rất cần thiết trong cuộc sống. Bởi đây không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là phương tiện phục vụ cho cuộc sống mưu sinh của con người. Cho nên ai ai cũng mong muốn có được sự bình an, thuận lợi trên chiếc xe của mình. Và để có được điều đó việc cần thiết phải làm là coi ngày để chọn ngày tốt, ngày đẹp mua xe, nhận xe theo tuổi. Bởi chính ngày giờ mua xe không chỉ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của người và phương tiện. Mà còn ảnh hưởng đến sự thuận lợi trong công việc của chủ xe.

Cho nên khi có ý định mua xe trước tiên phải đặt ra câu hỏi mua xe ngày nào tốt? Từ đó để trả lời câu hỏi gia chủ phải xem ngày đẹp mua xe để chọn ra thích hợp. Nhằm tránh mua xe vào ngày xấu bởi điều đó sẽ mang lại những hậu quả và tai họa xấu không lường được trước. Đồng thời cũng chọn được ra ngày đẹp, hợp tuổi để tiến hành mua, nhận xe để có thêm sự may mắn khi sử dụng phương tiện.

Các yếu tốt xác định ngày mua xe hợp tuổi gia chủ

Để chọn được ngày tốt mua xe là việc không hề dễ dàng. Vì ngày được chọn phải đáp ứng được đầy đủ các yếu tố cần và đủ. Nếu không những điều không may mắn sẽ đến, thậm chí làm cho bạn mất sự an tâm. Vậy đó là những yếu tố nào?

Xem ngày giờ tốt xấu

Cũng như xem ngày kết hôn, thì xem ngày tốt và tránh ngày xấu để mua xe là điều rất quan trọng. Bởi ngày hoàng đạo là những ngày đẹp, làm chủ về những điều tốt. Chính vì thế không chỉ xem ngày mua xe và khi xem ngày thực hiện các việc trọng đại đều căn cứ vào ngày giờ tốt hoàng đạo. Bởi khi thực hiện công việc vào ngày, giờ này sẽ mọi thứ sẽ được may mắn và hanh thông. Nghĩa là khi mua xe vào ngày giờ hoàng đạo, chiếc xe sẽ mang lại may mắn cho bạn. Đồng thời tạo sự an tâm hơn khi bạn sử dụng phương tiện, tránh được sự xui xẻo hay những tai nạn không đáng có.

Mặt khác, đây cũng là căn cứ có ý nghĩa trong việc giúp bạn tránh được các ngày giờ xấu, hắc đạo. Cũng như những ngày có sao xấu chiếu mệnh. Với ý nghĩa đó tạo nên sự an tâm hơn khi lựa chọn ra ngày đẹp thực hiện công việc.

Chọn ngày giờ hợp tuổi

Ngoài việc xác định ngày đẹp và tránh ngày xấu thì điều quan trọng song hành vẫn là xem ngày giờ hợp tuổi. Bởi nếu ngày được chọn là ngày hoàng đạo nhưng can chi, cung mệnh, thiên can ngày, giờ khắc với tuổi bạn thì cũng không phải là ngày tốt. Bởi chính sự xung khắc ngày giờ với tuổi làm cho bạn gặp xui xẻo và không may mắn khi sử dụng chiếc xe. Đồng thời phương tiện này sẽ hay bị hỏng hóc, gặp tai nạn xủi ro. Làm ảnh hưởng xấu đến sự an toàn về sức khỏe và tính mạng, tiền của của chủ xe. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu ngày bạn chọn hợp tuổi chủ xe.

Cho nên việc xác định ngày giờ hợp tuổi trong số ngày giờ đẹp là việc rất quan trọng. Đây là 2 yếu tố cần và đủ. Không thể thiếu một trong 2. Bởi nếu thiếu một trong 2 mọi thứ tốt đẹp sẽ không đến với bạn. Thậm chí còn mang lại những rắc rối cần phải tránh.

Qua đây ta thấy được sự quan trọng của việc chọn ngày tốt để mua xe. Đồng thời cũng cho thấy sự không dễ dàng khi chọn ngày ra được này tốt để thực hiện công việc. Do đó khi sử dụng tiện ích trên trang sẽ giúp bạn xem được ngày đẹp mua xe năm 2024 cũng như các năm khác một cách dễ dàng và chính xác. Nhằm hỗ trợ thông tin cần thiết để bạn có thể chọn được ngày đẹp hợp tuổi và lên kế hoạch thực hiện công việc.

Đang tải...