Xem ngày cất nóc đổ trần lợp mái nhà năm 2024

Xem ngày tốt cất nóc đổ trần lợp mái nhà năm 2024 là một việc rất quan trọng và cần thiết. Giúp gia chủ loại bỏ được ngày xấu hắc đạo và chọn ra ngày giờ tốt cất nóc đổ trần lợp mái nhà phù hợp để tiến hành khởi công. Ngoài ra công cụ này cũng là tiện ích cho ra kết quả chính xác ngày tốt gác đòn giông, cất nhà… Giúp gia chủ có thể xây dựng bước đầu thuận lợi khi tiến hành công việc, tạo ra cát khí cho ngôi nhà trong cuộc sống về sau.

Xem ngày cất nóc nhằm có thể chọn được ngày tốt hợp tuổi gia chủ để tiến hành thực hiện công việc. Mang lợi thuận lợi, cát khí cho quá trình xây dựng cũng như sinh sống về sau.

Xem ngày cất nóc nhằm có thể chọn được ngày tốt hợp tuổi gia chủ để tiến hành thực hiện công việc. Mang lợi thuận lợi, cát khí cho quá trình xây dựng cũng như sinh sống về sau.

Mục lục

Tại sao phải xem ngày tốt cất nóc lợp mái nhà

Cất nóc lợp mái nhà là một trong số những công việc mang tính trọng đại của đời người. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về mọi mặt từ sức khỏe đến công việc, quá trình sinh sống của con người. Chính vì thế tiến hành cất nóc, lợp mái nhà vào ngày giờ đẹp, tam hợp tuổi chủ nhà là điều vô cùng cần thiết. Bởi khi công việc này được khởi công vào ngày tốt sẽ vô cùng thuận lợi. Mang đến nhiều may mắn, cát khí cho ngôi nhà trong cuộc sống lâu dài về sau.

Mặt khác, thực hiện công việc này trong ngày tốt còn tạo nền tảng cho sự thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện công việc. Tránh những rối rắm, tai nạn có thể xảy ra.

Chính vì vậy cần xem ngày tốt đổ trần, đổ bằng lợp mái nhà để lựa chọn ra ngày giờ đẹp thực hiện công việc. Đồng thời tránh được những ngày giờ xấu gây cản trở đến quá trình thực hiện công việc. Cũng như ảnh hưởng xấu đến lâu dài về sau.

Cũng như tạo nền tảng may mắn, bình yên cho cuộc sống về sau của các thành viên trong ngôi nhà mới này. Do đó điều này một lần nữa khẳng định khi lợp mới nhà cần phải được tiến hành trong ngày giờ đẹp. Có như thế mọi việc mới hanh thông.

Cách xem ngày tốt lợp mái nhà năm 2024 Giáp Thìn

Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo chi tiết từng tháng trong năm 2024.
Bước 2: Chọn ngày Trực: Mãn, Bình, Thành, Khai. Và tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát Chủ, Dương công kỵ nhật.
Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Chánh Tứ Phế, Thiên Tặc, Địa Tặc, Thiên Hỏa, Địa Hỏa chiếu.
Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi gia chủ với từng ngày để lựa chọn được ngày tốt nhất.
Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt thì việc tiếp theo là bạn chọn giờ tốt trong ngày để tiến hành cất nóc lợp mái hay các thủ tục lợp mái đổ trần nhà.

Xem ngày tốt cất nóc từng tháng theo tuổi

Hướng dẫn xem ngày tốt cất nóc, đổ trần, lợp mái nhà trong tháng theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn thực hiện (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt cất nóc để xem danh sách các ngày tốt nhất trong tháng hợp với tuổi của gia chủ để thực hiện công việc
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt cất nóc, đổ mái, gác đòn dong năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhất để tiến hành đổ trần lợp mái cất nóc gác đòn dong trong năm 2024. Sau khi chọn được ngày tốt trên thì gia chủ cần xem chi tiết giờ tốt trong ngày để tiến hành và các thủ tục khi tiến hành đổ trần lợp mái trong năm 2024.

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 1 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 20/11/2023
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/11/2023
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 29/11/2023
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/12/2023
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/12/2023
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 17/12/2023

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 2 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 29/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/12/2023
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 1/1/2024
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 4/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/1/2024
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 16/1/2024
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/1/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 3 năm 2024

 • Thứ 6, ngày 1 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/1/2024
 • Thứ 3, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 25/1/2024
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/1/2024
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/2/2024
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/2/2024
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/2/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 4 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 8 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/2/2024
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/3/2024
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/3/2024
 • Thứ 3, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/3/2024
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/3/2024
 • Thứ 2, ngày 29 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/3/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 5 năm 2024

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/3/2024
 • Thứ 7, ngày 4 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/3/2024
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 4/4/2024
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/4/2024
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/4/2024
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/4/2024
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/4/2024
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/4/2024
 • Thứ 5, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 16/4/2024
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/4/2024
 • Thứ 6, ngày 31 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/4/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 6 năm 2024

 • Thứ 3, ngày 4 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 28/4/2024
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 1/5/2024
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/5/2024
 • Thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 25/5/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 7 năm 2024

 • Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/6/2024
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 8/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/6/2024
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/6/2024
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 20/6/2024
 • Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/6/2024
 • Thứ 4, ngày 31 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/6/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 8 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/7/2024
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/7/2024
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/7/2024
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 17/7/2024
 • Thứ 6, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 20/7/2024
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/7/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 9 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/7/2024
 • Thứ 4, ngày 4 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/8/2024
 • Thứ 4, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/8/2024
 • Thứ 5, ngày 12 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/8/2024
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/8/2024
 • Thứ 2, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/8/2024
 • Thứ 7, ngày 28 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/8/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 10 năm 2024

 • Thứ 3, ngày 8 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/9/2024
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/9/2024
 • Thứ 7, ngày 12 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/9/2024
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/9/2024
 • Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 17/9/2024
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/9/2024
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/9/2024
 • Thứ 5, ngày 31 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 29/9/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 11 năm 2024

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/10/2024
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 6/10/2024
 • Thứ 7, ngày 9 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 9/10/2024
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 12/10/2024
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/10/2024
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 19/10/2024
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 21/10/2024
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 24/10/2024
 • Thứ 3, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/10/2024
 • Thứ 7, ngày 30 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 30/10/2024

Ngày tốt cất nóc lợp mái tháng 12 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 2 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 2/11/2024
 • Thứ 3, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 10/11/2024
 • Thứ 4, ngày 11 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 11/11/2024
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 15/11/2024
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 6 năm 2024 Âm lịch ngày 26/11/2024
Xem ngày tốt cất nóc tháng tiếp theo

Trên đây là cách xác định để có thể lựa chọn ngày tốt tiến hành công việc. Để xem chi tiết ngày giờ đẹp tiến hành cất nóc đổ trần nhà cho từng tuổi. Gia chủ hãy nhập các thông số để được cung cấp thông tin ngay bên dưới.

Trên đây là những thông tin về kết quả ngày tốt cất nóc nhà tương ứng với tuổi gia chủ. Hỗ trợ gia chủ dễ dàng chọn được ngày tốt thực hiện công việc của mình. Như vậy có thể nói đây là một trong những công cụ đắc lực giúp gia chủ nhanh chóng lược bỏ được ngày xấu và chọn được ngày đẹp. Cho ra kết quả chính xác và nhanh, tiết kiệm thời gian nhất.

Đang tải...