Tử vi hằng ngày theo tuổi 12 con giáp

Tử vi hằng ngày là một trong những phương pháp tiên đoán tương đối phổ biến trong văn hóa người Á Đông. Theo quan niệm dân gian, tử vi hằng ngày có thể cho biết được những thông tin về sức khỏe, tài lộc, tình cảm, công danh, gia đạo của một người. Tử vi hằng ngày không chỉ đơn thuần là một phương pháp tiên đoán, mà còn được coi là một phương pháp giúp ta hiểu được bản thân và người xung quanh hơn.

Mục lục

Xem tử vi hằng ngày hôm nay

Hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2024 dương lịch

Âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2024( Ngày Ất Mão tháng Bính Dần năm Giáp Thìn)

Để xem tử vi hàng ngày hôm nay tuổi gia chủ. Hãy chọn năm sinh âm lịch của gia chủ để xem

🐁 Tử vi hàng ngày phương đông tuổi Tý

 • Tuổi Mậu Tý 1948 (77 tuổi) và Mậu Tý 2008 (17 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 và Mậu Tý 2008 hôm nay nên Đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, chần chờ để lỡ cơ hội, bỏ dở dang công việc, xin nghỉ ngắn hạn.

 • Tuổi Canh Tý 1960 (65 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Tý 1960 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thực hiện điều dự tính, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, cầu tài.

 • Tuổi Nhâm Tý 1972 (53 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 hôm nay nên Làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Giáp Tý 1984 (41 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 hôm nay nên Nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, tu bổ đồ đạc, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Bính Tý 1996 (29 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Tý 1996 hôm nay nên Khéo léo trong sự giao thiệp, hòa giải, đề phòng bất trắc, nhẫn nại chờ cơ hội, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, ký kết, giao ước, khai trương, xuất hành, cầu tài, tranh cãi, tự tin quá đáng.

🐮 Tử vi hàng ngày gia chủ tuổi Sửu

 • Tuổi Kỷ Sửu 1949 (76 tuổi) và Kỷ Sửu 2009 (16 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 và Kỷ Sửu 2009 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Tân Sửu 1961 (64 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Quý Sửu 1973 (52 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 hôm nay nên Nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Ất Sửu 1985 (40 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, sai hẹn, ký kết hợp tác, khai trương, xuất hành, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Đinh Sửu 1997 (28 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chữa bệnh, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nhịn chờ lúc thuận lợi. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, khai trương, khởi công, kết bạn, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

🐯 Tử vi hàng ngày tuổi Dần

 • Tuổi Canh Dần 1950 (75 tuổi) và Canh Dần 2010 (15 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Dần 1950 và Canh Dần 2010 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, cầu tài.

 • Tuổi Nhâm Dần 1962 (63 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Giáp Dần 1974 (51 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 hôm nay nên Đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, trì hoãn công việc, xin nghỉ ngắn hạn, dời hẹn, chần chờ bỏ qua cơ hội.

 • Tuổi Bính Dần 1986 (39 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Dần 1986 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nại trong sự giao thiệp. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Mậu Dần 1998 (27 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 hôm nay nên Trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc. Đồng thời cần tránh khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, mưu sự hôn nhân, cầu hôn, cưới gả, kết hôn.

🐱 Xem tử vi hàng ngày gia chủ tuổi Mão

 • Tuổi Tân Mão 1951 (74 tuổi) và Tân Mão 2011 (14 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Mão 1951 và Tân Mão 2011 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, mong cầu về tình cảm, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Quý Mão 1963 (62 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Mão 1963 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Ất Mão 1975 (50 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Mão 1975 hôm nay nên Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, tu bổ đồ đạc, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Đinh Mão 1987 (38 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, an phận đợi thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, dời chỗ, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Kỷ Mão 1999 (26 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, cầu tài lộc.

🐉 Xem tử vi hàng ngày chủ nhà tuổi Thìn

 • Tuổi Nhâm Thìn 1952 (73 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, cầu tài.

 • Tuổi Giáp Thìn 1964 (61 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 hôm nay nên Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Bính Thìn 1976 (49 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, chần chờ để lỡ cơ hội, bỏ dở dang công việc, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Mậu Thìn 1988 (37 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 hôm nay nên Nhẫn nại chờ thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, cẩn thận trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, trả nợ đáo hạn, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, cầu tài.

 • Tuổi Canh Thìn 2000 (25 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 hôm nay nên Thay đổi công việc, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

🐍 Tử vi hàng ngày tuổi Tỵ

 • Tuổi Quý Tỵ 1953 (72 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Ất Tỵ 1965 (60 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 hôm nay nên Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, tu bổ đồ đạc, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Đinh Tỵ 1977 (48 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, an phận chờ đợi cơ hội, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại trong giao tiếp. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Kỷ Tỵ 1989 (36 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chữa bệnh, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Tân Tỵ 2001 (24 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 hôm nay nên Chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

🐎 Tử vi hàng ngày phương đông tuổi Ngọ

 • Tuổi Giáp Ngọ 1954 (71 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 hôm nay nên Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc. Đồng thời cần tránh khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, đi xa, di chuyển, dời chỗ, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, mưu sự hôn nhân.

 • Tuổi Bính Ngọ 1966 (59 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 hôm nay nên Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, ký kết hợp tác, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Mậu Ngọ 1978 (47 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, đi xa, di chuyển, dời chỗ.

 • Tuổi Canh Ngọ 1990 (35 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 hôm nay nên Chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, ký kết hợp tác, khai trương, xuất hành, cầu về tài lộc.

 • Tuổi Nhâm Ngọ 2002 (23 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

🐏 Xem tử vi hàng ngày gia chủ tuổi Mùi

 • Tuổi Ất Mùi 1955 (70 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 hôm nay nên An phận chờ thời cơ, nhẫn nhịn, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Đinh Mùi 1967 (58 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, sửa sang nhà cửa, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nại chờ lúc thuận lợi. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Kỷ Mùi 1979 (46 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Tân Mùi 1991 (34 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, cầu tài lộc.

 • Tuổi Quý Mùi 2003 (22 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

🐵 Tử vi hàng ngày tuổi Thân

 • Tuổi Bính Thân 1956 (69 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Thân 1956 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

 • Tuổi Mậu Thân 1968 (57 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, khai trương, xuất hành, mở tiệm, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Canh Thân 1980 (45 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Thân 1980 hôm nay nên Trả nợ đáo hạn, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Nhâm Thân 1992 (33 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 hôm nay nên Khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, khai trương, xuất hành, mở tiệm, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Giáp Thân 2004 (21 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Thân 2004 hôm nay nên Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

🐓 Xem tử vi hàng ngày chủ nhà tuổi Dậu

 • Tuổi Đinh Dậu 1957 (68 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

 • Tuổi Kỷ Dậu 1969 (56 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 hôm nay nên Làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Tân Dậu 1981 (44 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Quý Dậu 1993 (32 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 hôm nay nên Thay đổi công việc, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Ất Dậu 2005 (20 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Dậu 2005 hôm nay nên Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, tu bổ đồ đạc, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu tài.

🐶 Tử vi hàng ngày phương đông tuổi Tuất

 • Tuổi Mậu Tuất 1958 (67 tuổi)

  Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Canh Tuất 1970 (55 tuổi)

  Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 hôm nay nên Chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, cẩn trọng trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Nhâm Tuất 1982 (43 tuổi)

  Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức mới. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Giáp Tuất 1994 (31 tuổi)

  Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 hôm nay nên Sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp văn phòng, thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Bính Tuất 2006 (19 tuổi)

  Tử vi tuổi Bính Tuất 2006 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mong cầu về tài lộc. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác.

🐷 Xem tử vi hàng ngày gia chủ tuổi Hợi

 • Tuổi Kỷ Hợi 1959 (66 tuổi)

  Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Tân Hợi 1971 (54 tuổi)

  Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 hôm nay nên Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Quý Hợi 1983 (42 tuổi)

  Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 hôm nay nên Làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, mong cầu về tài lộc.

 • Tuổi Ất Hợi 1995 (30 tuổi)

  Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 hôm nay nên Chậm rãi chờ cơ hội tốt, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác. Đồng thời cần tránh đi xa, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, tiến hành công việc, giao hẹn, ký kết hợp tác, cầu tài lộc.

 • Tuổi Đinh Hợi 2007 (18 tuổi)

  Tử vi tuổi Đinh Hợi 2007 hôm nay nên Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh. Đồng thời cần tránh đi xa, di chuyển, đi lại, dời chỗ, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, mong cầu về tài lộc.

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp hôm nay

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp hôm nay

Mục đích của việc xem tử vi hằng ngày

Tử vi hằng ngày có thể cho biết được nhiều thông tin quan trọng về cuộc sống của một người. Tùy theo phương pháp tiên đoán và bảng tử vi mà mỗi thông tin có thể được đánh giá khác nhau về độ chính xác. Tuy nhiên, thông thường, tử vi hằng ngày có thể cho biết được những thông tin như:

 • Vận may trong năm
 • Tình cảm, hôn nhân
 • Sức khỏe
 • Tài lộc, công danh
 • Gia đạo

Cách xem tử vi hằng ngày

Có nhiều phương pháp và công cụ để xem tử vi hằng ngày. Trong đó, phương pháp thông dụng nhất là dựa trên ngày tháng năm sinh của người cần xem tử vi. Từ thông tin này, người xem có thể tra cứu vào bảng tử vi để tìm ra những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xem tử vi hằng ngày cần phải có sự cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời cần chọn phương pháp xem tử vi đúng đắn và đáng tin cậy để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc sử dụng.

Những lưu ý khi sử dụng tử vi hằng ngày

Tử vi hằng ngày là một phương pháp tiên đoán tương đối phổ biến, tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao khi sử dụng, ta cần lưu ý một số điểm quan trọng. Đầu tiên, cần lựa chọn phương pháp xem tử vi đáng tin cậy và đúng đắn, tránh sử dụng các phương pháp không rõ nguồn gốc hoặc có tính chất mê tín dị đoan. Thứ hai, cần hiểu rõ những thông tin được cho trong bảng tử vi để đánh giá đúng mức độ chính xác. Cuối cùng, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định dựa trên những thông tin được cung cấp từ tử vi hằng ngày.

Mặc dù tử vi hằng ngày không phải là phương pháp tiên đoán tuyệt đối, tuy nhiên, việc sử dụng nó đem lại nhiều lợi ích cho người dùng. Thứ nhất, tử vi hằng ngày giúp ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân, những mặt mạnh và yếu của mình. Thứ hai, nó giúp ta có thể đưa ra kế hoạch, quyết định phù hợp với tình hình và nhu cầu của mình. Cuối cùng, tử vi hằng ngày cũng giúp ta có thể tránh được những rủi ro, trở ngại trong cuộc sống, đồng thời tăng cường niềm tin và sự tự tin trong bản thân.

Hy vọng thông qua bài viết xem tử vi hàng ngày miễn phí cho 12 con giáp thì gia chủ từng tuổi đã có những phương án tốt nhất cho mình trong ngày hôm nay.

Đang tải...