Xem ngày khai trương mở hàng mở công ty hợp tuổi gia chủ

Xem ngày khai trương là một công việc cực kỳ quan trọng khi bạn tiến hành mở công ty, quán sá để làm ăn buôn bán. Mục đích là, sẽ chọn được ngày tốt nhất để công việc làm ăn của bạn suôn sẻ, làm ăn thịnh vượng, mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn.

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà Tử vi vận số lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Xem ngày đẹp, ngày tốt khai trương hợp tuổi

Xem ngày khai trương theo ngày tháng năm sinh gia chủ

Mục lục

Các bước xác định ngày tốt khai trương hợp tuổi

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm, trong tháng.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát chủ, Thiên lại, Thụ tử, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Thiên cương, Thiên lại, Thiên ngục, Tiểu hồng xa, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Hoang vu, Băng tiêu, Nguyệt phá, Hà khôi, Cấu giảo, Nguyệt hình, Thiên ôn, Thiên tặc, Nguyệt phá, Lục bất thành, Chu tước.
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhất để tiến hành khai trương mở công ty, nhà hàng, mở quán từng tháng trong năm 2024. Sau khi chọn được ngày tốt khai trương thì bạn có thể xem chi tiết giờ tốt trong ngày để tiến hành và các thủ tục khi khai trương trong năm 2024.

Hướng dẫn xem ngày khai trương theo tuổi trong tháng
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn khai trương (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt khai trương để xem danh sách ngày tốt nhất để khai trương với tuổi của gia chủ
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt nhất khai trương mở hàng năm 2024

Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 20/11/2023
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 28/11/2023
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 29/11/2023
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/12/2023
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 11/12/2023
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 17/12/2023

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 5 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 29/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 30/12/2023
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 1/1/2024
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 4/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/1/2024
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 10/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 16/1/2024
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 19/1/2024

Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2024

 • Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/1/2024
 • Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 25/1/2024
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 28/1/2024
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/2/2024
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 19/2/2024

Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 8 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 30/2/2024
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/3/2024
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 12/3/2024
 • Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 15/3/2024
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 19/3/2024
 • Thứ 2, ngày 29 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/3/2024

Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2024

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 24/3/2024
 • Thứ 7, ngày 4 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/3/2024
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 4/4/2024
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/4/2024
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/4/2024
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 11/4/2024
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 12/4/2024
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 15/4/2024
 • Thứ 5, ngày 23 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 16/4/2024
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/4/2024
 • Thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 24/4/2024

Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2024

 • Thứ 3, ngày 4 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 28/4/2024
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 1/5/2024
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/5/2024
 • Thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 15/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 25/5/2024

Ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2024

 • Thứ 6, ngày 5 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 30/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/6/2024
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 8/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/6/2024
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 11/6/2024
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 20/6/2024
 • Thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/6/2024
 • Thứ 4, ngày 31 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/6/2024

Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 5 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/7/2024
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/7/2024
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 11/7/2024
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 17/7/2024
 • Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 20/7/2024
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/7/2024

Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 2 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 30/7/2024
 • Thứ 4, ngày 4 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/8/2024
 • Thứ 4, ngày 11 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/8/2024
 • Thứ 2, ngày 23 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/8/2024
 • Thứ 7, ngày 28 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/8/2024

Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2024

 • Thứ 3, ngày 8 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/9/2024
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/9/2024
 • Thứ 7, ngày 12 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 10/9/2024
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 12/9/2024
 • Thứ 7, ngày 19 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 17/9/2024
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/9/2024
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 24/9/2024
 • Thứ 5, ngày 31 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 29/9/2024

Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2024

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/10/2024
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 6/10/2024
 • Thứ 7, ngày 9 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 9/10/2024
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 12/10/2024
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 15/10/2024
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 21/10/2024
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 24/10/2024
 • Thứ 3, ngày 26 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/10/2024
 • Thứ 7, ngày 30 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 30/10/2024

Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2024

 • Thứ 2, ngày 2 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 2/11/2024
 • Thứ 3, ngày 10 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 10/11/2024
 • Thứ 4, ngày 11 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 11/11/2024
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 15/11/2024
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 7 năm 2024 Âm lịch ngày 26/11/2024
Xem ngày tốt khai trương tháng tiếp theo
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕