Xem ngày khai trương mở hàng mở công ty theo tuổi chủ nhà

Xem ngày khai trương là một công việc cực kỳ quan trọng khi bạn tiến hành mở công ty, quán sá để làm ăn buôn bán. Mục đích là, sẽ chọn được ngày tốt nhất để công việc làm ăn của bạn suôn sẻ, làm ăn thịnh vượng, mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn.

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà Tử vi vận số lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Xem ngày đẹp, ngày tốt khai trương hợp tuổi

Xem ngày khai trương theo ngày tháng năm sinh gia chủ

Các bước xác định ngày tốt khai trương

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm, trong tháng.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát chủ, Thiên lại, Thụ tử, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Thiên cương, Thiên lại, Thiên ngục, Tiểu hồng xa, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Hoang vu, Băng tiêu, Nguyệt phá, Hà khôi, Cấu giảo, Nguyệt hình, Thiên ôn, Thiên tặc, Nguyệt phá, Lục bất thành, Chu tước.
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhất để tiến hành khai trương mở công ty, nhà hàng, mở quán từng tháng trong năm 2019. Sau khi chọn được ngày tốt khai trương thì bạn có thể xem chi tiết giờ tốt trong ngày để tiến hành và các thủ tục khi khai trương trong năm 2019.

Hướng dẫn xem ngày khai trương theo tuổi trong tháng
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn khai trương (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt khai trương để xem danh sách ngày tốt nhất để khai trương với tuổi của gia chủ
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt nhất khai trương từng tháng năm 2019

Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2019

 • Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/11/2018
 • Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 29/11/2018
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 1/12/2018
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2018
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 9/12/2018
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 12/12/2018
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/12/2018
 • Thứ 3, ngày 29 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 24/12/2018
 • Thứ 4, ngày 30 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 25/12/2018

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019

 • Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 30/12/2018
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 2/1/2019
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 4/1/2019
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 8/1/2019
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 11/1/2019
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 16/1/2019
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 17/1/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 20/1/2019

Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2019

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 26/1/2019
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/1/2019
 • Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 29/1/2019
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 1/2/2019
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 2/2/2019
 • Thứ 7, ngày 30 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 25/2/2019
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 26/2/2019

Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2019

 • Thứ 7, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 2/3/2019
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 4/3/2019
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 10/3/2019
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 16/3/2019
 • Thứ 3, ngày 23 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 19/3/2019
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/3/2019
 • Thứ 3, ngày 30 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 26/3/2019

Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2019

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/3/2019
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 6/4/2019
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 9/4/2019
 • Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 10/4/2019
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 12/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 15/4/2019
 • Thứ 3, ngày 21 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 17/4/2019
 • Thứ 7, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/4/2019
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 24/4/2019

Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 29/4/2019
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 9/5/2019
 • Thứ 6, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 12/5/2019
 • Thứ 6, ngày 21 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 19/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/5/2019
 • Thứ 4, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 24/5/2019

Ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2019

 • Thứ 5, ngày 4 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 2/6/2019
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 8/6/2019
 • Thứ 4, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 15/6/2019
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 17/6/2019
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 20/6/2019
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 26/6/2019
 • Thứ 4, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 29/6/2019

Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2019

 • Thứ 6, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 2/7/2019
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 11/7/2019
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 12/7/2019
 • Thứ 7, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 17/7/2019
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 20/7/2019
 • Thứ 7, ngày 24 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 24/7/2019
 • Thứ 2, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 26/7/2019

Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2019

 • Thứ 2, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 4/8/2019
 • Thứ 7, ngày 7 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 9/8/2019
 • Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 16/8/2019
 • Thứ 5, ngày 19 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/8/2019
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/8/2019
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 1/9/2019

Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2019

 • Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 4/9/2019
 • Thứ 5, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 12/9/2019
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 16/9/2019
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 17/9/2019
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 19/9/2019
 • Thứ 3, ngày 22 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 24/9/2019
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/9/2019
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 29/9/2019
 • Thứ 2, ngày 28 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 1/10/2019
 • Thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 4/10/2019

Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2019

 • Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 9/10/2019
 • Thứ 4, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 10/10/2019
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 16/10/2019
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 19/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 21/10/2019
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 25/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 28/10/2019

Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 6/11/2019
 • Thứ 5, ngày 5 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 10/11/2019
 • Thứ 6, ngày 6 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 11/11/2019
 • Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 19/11/2019
 • Thứ 4, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 30/11/2019
 • Thứ 3, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2019
Xem ngày tốt khai trương tháng tiếp theo