Xem ngày khai trương mở hàng mở công ty theo tuổi chủ nhà

Xem ngày khai trương là một công việc cực kỳ quan trọng khi bạn tiến hành mở công ty, quán sá để làm ăn buôn bán. Mục đích là, sẽ chọn được ngày tốt nhất để công việc làm ăn của bạn suôn sẻ, làm ăn thịnh vượng, mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn.

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà Tử vi vận số lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Xem ngày đẹp, ngày tốt khai trương hợp tuổi

Xem ngày khai trương theo ngày tháng năm sinh gia chủ

Các bước xác định ngày tốt khai trương

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm, trong tháng.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát chủ, Thiên lại, Thụ tử, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Thiên cương, Thiên lại, Thiên ngục, Tiểu hồng xa, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Hoang vu, Băng tiêu, Nguyệt phá, Hà khôi, Cấu giảo, Nguyệt hình, Thiên ôn, Thiên tặc, Nguyệt phá, Lục bất thành, Chu tước.
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhất để tiến hành khai trương mở công ty, nhà hàng, mở quán từng tháng trong năm 2019. Sau khi chọn được ngày tốt khai trương thì bạn có thể xem chi tiết giờ tốt trong ngày để tiến hành và các thủ tục khi khai trương trong năm 2019

Hướng dẫn xem ngày khai trương theo tuổi trong tháng
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn khai trương (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt khai trương để xem danh sách ngày tốt nhất để khai trương với tuổi của gia chủ
Năm sinh
Tháng    Năm

Ngày tốt nhất khai trương từng tháng năm 2019

Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/11/2018
 • Thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/11/2018
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/12/2018
 • Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2018
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/12/2018
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/12/2018
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/12/2018
 • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/12/2018
 • Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/12/2018

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019

 • Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 30/12/2018
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/1/2019
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 8/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/1/2019
 • Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/1/2019
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/1/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 20/1/2019

Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2019

 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/1/2019
 • Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/1/2019
 • Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/1/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/2/2019
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/2/2019
 • Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/2/2019
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/2/2019

Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2019

 • Thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/3/2019
 • Thứ hai, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/3/2019
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/3/2019
 • Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/3/2019
 • Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/3/2019
 • Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/3/2019
 • Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/3/2019

Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/3/2019
 • Thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/4/2019
 • Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/4/2019
 • Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/4/2019
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 15/4/2019
 • Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/4/2019
 • Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/4/2019
 • Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/4/2019

Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/4/2019
 • Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/5/2019
 • Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/5/2019

Ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/6/2019
 • Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 8/6/2019
 • Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 15/6/2019
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/6/2019
 • Thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 20/6/2019
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/6/2019
 • Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/6/2019

Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2019

 • Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/7/2019
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/7/2019
 • Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/7/2019
 • Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 20/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/7/2019
 • Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/7/2019

Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2019

 • Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/8/2019
 • Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/8/2019
 • Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/8/2019
 • Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/8/2019
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/8/2019
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/9/2019

Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/9/2019
 • Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/9/2019
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/9/2019
 • Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/9/2019
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/9/2019
 • Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/9/2019
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/9/2019
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/9/2019
 • Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/10/2019
 • Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/10/2019

Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2019

 • Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/10/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/10/2019
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/10/2019
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/10/2019

Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/11/2019
 • Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/11/2019
 • Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/11/2019
 • Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/11/2019
 • Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 30/11/2019
 • Thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2019