Xem ngày xuất hành đi lại theo tuổi năm 2020

Xem ngày xuất hành là một công việc quan trọng khi bạn đi xa thực hiện một công việc nào đó. Nhằm mang lại sự bình an may mắn, có nhiều tài cho mình và người thân khi đi lại được bình an trên đường đi. Dưới đây là chi tiết danh sách ngày tốt xuất hành tốt nhất năm 2020.

Hướng dẫn xem ngày xuất hành đi xa theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn xuất hành (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt xuất hành để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành xuất hành đi xa với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng Năm

Ngày tốt xuất hành, đi xa năm 2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 1/2020

 • Thứ 4, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/12/2019
 • Thứ 2, ngày 6 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 12/12/2019
 • Thứ 5, ngày 9 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 15/12/2019
 • Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 18/12/2019
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/12/2019
 • Thứ 3, ngày 21 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 27/12/2019
 • Thứ 6, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 30/12/2019
 • Chủ nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/1/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 2/2020

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 8/1/2020
 • Thứ 2, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/1/2020
 • Thứ 3, ngày 4 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 11/1/2020
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/1/2020
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 20/1/2020
 • Thứ 7, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 22/1/2020
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/1/2020
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 29/1/2020
 • Thứ 2, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/2/2020
 • Thứ 7, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/2/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 3/2020

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 8/2/2020
 • Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 19/2/2020
 • Thứ 6, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 20/2/2020
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 1/3/2020
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 3/3/2020
 • Thứ 6, ngày 27 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/3/2020
 • Thứ 3, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 8/3/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 4/2020

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/3/2020
 • Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 13/3/2020
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 15/3/2020
 • Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/3/2020
 • Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 20/3/2020
 • Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 22/3/2020
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 25/3/2020
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 27/3/2020
 • Thứ 2, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 28/3/2020
 • Thứ 7, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 3/4/2020
 • Chủ nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/4/2020
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 6/4/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 5/2020

 • Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 9/4/2020
 • Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 11/4/2020
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 12/4/2020
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 15/4/2020
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/4/2020
 • Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 18/4/2020
 • Thứ 4, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 21/4/2020
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/4/2020
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 27/4/2020
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 28/4/2020
 • Thứ 6, ngày 22 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 30/4/2020
 • Thứ 2, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 3/4/2020
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 6/4/2020
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 9/4/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 6/2020

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/4/2020
 • Thứ 4, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 12/4/2020
 • Thứ 7, ngày 6 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 15/4/2020
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/4/2020
 • Thứ 3, ngày 9 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 18/4/2020
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 21/4/2020
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 22/4/2020
 • Thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/4/2020
 • Thứ 5, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 27/4/2020
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 29/4/2020
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/5/2020
 • Thứ 6, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 6/5/2020
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/5/2020
 • Thứ 2, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 9/5/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 7/2020

 • Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 18/5/2020
 • Thứ 5, ngày 9 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 19/5/2020
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 21/5/2020
 • Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/5/2020
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/5/2020
 • Thứ 2, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 30/5/2020
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/6/2020
 • Thứ 5, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/6/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 8/2020

 • Thứ 3, ngày 4 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 15/6/2020
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/6/2020
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 22/6/2020
 • Thứ 7, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/6/2020
 • Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 27/6/2020
 • Thứ 3, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 29/6/2020
 • Thứ 5, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/7/2020
 • Thứ 7, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 11/7/2020
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 12/7/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 9/2020

 • Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/7/2020
 • Thứ 2, ngày 7 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 20/7/2020
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/7/2020
 • Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/7/2020
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 2/8/2020
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/8/2020
 • Thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 9/8/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 10/2020

 • Thứ 6, ngày 2 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/8/2020
 • Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/8/2020
 • Thứ 4, ngày 7 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 21/8/2020
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/8/2020
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 28/8/2020
 • Thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 29/8/2020
 • Thứ 7, ngày 17 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 1/9/2020
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/9/2020
 • Thứ 6, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/9/2020
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 12/9/2020
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 13/9/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 11/2020

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/9/2020
 • Thứ 2, ngày 2 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 17/9/2020
 • Thứ 4, ngày 4 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 19/9/2020
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 24/9/2020
 • Thứ 6, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 28/9/2020
 • Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 29/9/2020
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 1/10/2020
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/10/2020
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/10/2020
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/10/2020
 • Thứ 6, ngày 27 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 13/10/2020
 • Thứ 2, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/10/2020

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 12/2020

 • Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 19/10/2020
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 22/10/2020
 • Thứ 4, ngày 9 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 25/10/2020
 • Thứ 5, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 26/10/2020
 • Thứ 7, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 28/10/2020
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 4/11/2020
 • Thứ 7, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 6/11/2020
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 7/11/2020
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 10/11/2020
 • Thứ 5, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 11/11/2020
 • Thứ 3, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 16/11/2020
 • Thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Âm lịch ngày 18/11/2020
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕