Sa trung kim là gì

Mệnh Sa Trung Kim là gì, hợp màu nào?

Mệnh Sa Trung Kim là những người thích sống bí mật, khá kín tiếng và luôn đi theo một khuôn phép nhất định. Vậy mệnh sa trung kim là gì?. Người thuộc mệnh này hợp với những mệnh nào, màu nào và nên kết hợp với những tuổi gì? Bài