Phong thủy

Các lĩnh vực thuật phong thủy nghiên cứu

Như bài trước thì ta đã niêu được khái niệm về phong thủy, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các lĩnh vực thuật phong thủy nghiên cứu được áp dụng vào đời sống. Những lịch vực đó là gì và tác dụng của nó sẽ được bài viết sau

Khái niệm nguồn gốc nguyên lý trường phái phong thủy

Phong thủy được áp dụng rất nhiều vào cuộc sống xây dựng bài trí nhà ở và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mỗi người. Vậy phong thủy là gì, nguồn gốc, nguyên lý và các trường phái phong thủy được xây dựng như thế nào. Hãy xem chi