Bốc lại bát hương 2022

Ngày tốt tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ cuối năm 2022

Việc bốc lại bát hương, dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang cuối mỗi năm âm lịch là một việc cực kỳ quan trọng chuẩn bị mỗi độ xuân về. Xuân Quý Mão 2023 đang chuẩn bị bước đến, năm Nhâm Dần 2022 đang bước quan những ngày cuối cùng.