Lục xung lục hợp

Lục xung là gì ? Danh sách các tuổi lục xung

Trong tứ trụ luôn tồn tại hai mối quan hệ đối lập tương sinh và xung khắc mang ý nghĩa riêng biệt. Chúng ta cần hiểu bản chất mối quan hệ này vì nó là cơ sở cho việc chọn ngày – giờ tốt, chọn đối tác làm ăn theo