Mơ thấy hổ có ý nghĩa gì

Nằm mơ thấy hổ có ý nghĩa gì, tốt hay xấu?

Như chúng ta được biết, lúc ngủ nằm mơ thấy một điều gì đó là hết sức bình thường và đó là những phản xạ tự nhiên của con người. Nhưng chúng ta có biết được rằng giấc mơ và hiện tại nó có mối liên hệ rất chặt chẽ