Mơ thấy rùa bò trên cỏ

Nằm mơ thấy rùa có ý nghĩa, điều báo gì, tốt hay xấu?

Như chúng ta được biết, khi ngủ mình nằm mơ thấy các các con vật là điều rất đỗi là bình thường. Đó có thể là sự tiếp xúc hằng ngày của mình cũng như là sự tưởng tượng của mình vê nó cũng có thể xuất hiện trong giấc
Đóng quảng cáo ✕