Ngày không phòng có nên kết hôn

Ngày không phòng là ngày gì, nên kết hôn vào ngày này không?

Ngày không phòng là ngày gì, xấu hay tốt? Mà khi nhắc đến ngày Không phòng người ta thường tránh lựa chọn để thực hiện việc đại sự cưới hỏi, kết hôn. Ngày này có nguồn gốc như thế nào, cách tính ngày không phòng năm Quý Mão này ra
Đóng quảng cáo ✕