Ý nghĩa của ngày vãng vong

Ngày Vãng Vong là ngày gì, tốt hay xấu?

Nếu ngày Không Phòng là ngày xấu kỵ nhất chuyện cưới hỏi thì ngày Vãng vong người ta nói nên kiêng làm các việc lớn, nhất là kiêng xuất hành, đi lại.  Vậy ngày Vãng vong là ngày gì? Ngày Vãng Vong có từ khi nào, tốt hay xấu? Ý