Xem tuổi đẹp xông đất năm 2023 cho người tuổi Ngọ

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ngọ là việc rất quan trọng vào dịp đầu năm vì mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Ngọ gồm Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ.

Danh sách các tuổi hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ năm 2023

Danh sách các tuổi hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ năm 2023

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Giáp Ngọ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Bính Tuất 2006 (tuổi rất đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi rất đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi rất đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Giáp Dần 1974 (tuổi đẹp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Mậu Tý 2008 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Bính Ngọ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mùi 2015 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (tuổi đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi đẹp)
 • Ất Mùi 1955 (tuổi đẹp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Quý Mùi 2003 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (rất xấu)
 • Mậu Tý 2008 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Mậu Ngọ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Bính Tuất 2006 (tuổi rất đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi rất đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Quý Mùi 2003 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (rất xấu)
 • Giáp Tý 1984 (rất xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Canh Ngọ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mùi 2015 (tuổi đẹp)
 • Ất Mùi 1955 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Giáp Tuất 1994 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Nhâm Dần 1962 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (rất xấu)
 • Quý Sửu 1973 (xấu)
 • Bính Tý 1996 (xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Nhâm Ngọ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Mùi 1967 (tuổi rất đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Giáp Dần 1974 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Giáp Tuất 1994 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (xấu)
Đang tải...