Xem tuổi xông nhà năm 2023 người tuổi Tỵ

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Tỵ là việc rất quan trọng vào dịp đầu năm vì mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Tỵ gồm Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ.

Xem tuổi xông đất xông nhà 2023 cho tuổi Tỵ

Xem tuổi xông đất xông nhà 2023 cho tuổi Tỵ Rắn

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Quý Tỵ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Tân Tỵ 2001 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Nhâm Thân 1992 (khá hợp)
 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Bính Dần 1986 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Ất Hợi 1995 (xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Ất Tỵ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Mậu Thân 1968 (tuổi đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Đinh Tỵ 1977 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)
 • Bính Dần 1986 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Nhâm Dần 1962 (xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Đinh Tỵ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Nhâm Thân 1992 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Tân Tỵ 2001 (khá hợp)
 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Canh Dần 1950 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Kỷ Hợi 1959 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Kỷ Tỵ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Giáp Thân 2004 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (tuổi đẹp)
 • Đinh Sửu 1997 (tuổi đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 1953 (tuổi đẹp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Nhâm Dần 1962 (xấu)
 • Canh Dần 1950 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Tân Tỵ

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Mậu Thân 1968 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (tuổi đẹp)
 • Giáp Thân 2004 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Tân Sửu 1961 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 1953 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Ất Dậu 2005 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Canh Dần 1950 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕