Xem tuổi xông đất 2023 cho tuổi Tý

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Tý là việc rất quan trọng vào dịp đầu năm vì mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Tý gồm Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

Danh sách tuổi đẹp nhất mời xông năm 2023 hợp người tuổi Tý

Danh sách tuổi đẹp nhất mời xông năm 2023 hợp người tuổi Tý

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Canh Tý

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Nhâm Thân 1992 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)
 • Bính Ngọ 1966 (xấu)
 • Tân Mão 2011 (xấu)
 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Quý Mùi 2003 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Nhâm Tý

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Sửu 1997 (tuổi đẹp)
 • Giáp Thân 2004 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Nhâm Thìn 2012 (khá hợp)
 • Bính Tý 1996 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)
 • Nhâm Thìn 1952 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (xấu)
 • Canh Ngọ 1990 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Giáp Tý

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Mậu Thân 1968 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Giáp Thân 2004 (tuổi đẹp)
 • Đinh Sửu 1997 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Tân Sửu 1961 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Nhâm Thìn 2012 (khá hợp)
 • Bính Tý 1996 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Bính Thìn 1976 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)
 • Nhâm Thìn 1952 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Canh Dần 1950 (xấu)
 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Bính Tý

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (xấu)
 • Canh Ngọ 1990 (xấu)
 • Đinh Mão 1987 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Mậu Tý

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Mậu Thân 1968 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Tân Sửu 1961 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Bính Thìn 1976 (khá hợp)
 • Canh Tý 1960 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (rất xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (xấu)
 • Ất Dậu 2005 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
Đang tải...