Đám cưới là khi các cặp đôi trai gái quyết định lấy nhau để đi đến hôn nhân. Để tổ chức một đám cưới trọn vẹn thì ông cha ta thường xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng để chọn được ngày kết hôn đẹp nhất. Có thể nói đây là một tục lệ tốt đẹp xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Bởi lẽ cưới hỏi là một dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Cho nên coi ngày cưới không chỉ là một phong tục mà còn quyết định đến sự hạnh phúc êm ấm của các cặp vợ chồng trong tương lai.

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2019

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2019

Xem ngày nạp tài cưới hỏi tuổi chú rể và cô dâu là tục lệ lâu đời của cha ông ta. Mục đích là biết được năm nay tuổi nam nữ có cưới hỏi được không để chú rể cô dâu chuẩn bị sẵn sàng?. Khi chọn được năm tốt thì phải chọn được tháng tốt nhất để tiến hành các lễ cưới trong năm để vợ chồng được trăm năm hạnh phúc vẹn toàn.

Dưới đây là tiện ích xem ngày cưới hỏi 2019 miễn phí tốt nhất theo tuổi chú rể và cô dâu. Khi xem tiện ích này bạn sẽ biết tuổi 2 bạn có nên cưới năm 2019, tháng nào cưới tốt nhất với tuổi 2 bạn trong năm. Từ đó bạn sẽ được gợi ý danh sách các ngày cưới tốt nhất trong năm để bạn sắp xếp công việc. Ngoài ra bạn còn xem được thêm giờ tốt nhất nên làm lễ cưới trong ngày và các thủ tục khi làm lễ cưới hỏi nạp tài.

Xem ngày nạp tài, cưới hỏi tuổi chú rể và cô dâu theo tuổi năm 2019

Hướng dẫn xem ngày tốt nạp tài, cưới hỏi, đăng ký kết hôn theo tuổi chú rể và cô dâu năm 2019
 • Chọn năm sinh chú rể và cô dâu (Âm lịch)
 • Chọn năm gia chủ muốn nạp tài, cưới hỏi (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt cưới hỏi để xem tháng nào tốt, xấu để làm lễ cưới và danh sách ngày tốt nhất trong từng tháng để làm lễ nạp tài cưới hỏi
Tuổi Chú rể    Tuổi Cô dâu
Năm xem

Danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2019

Dưới đây là danh sách ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới hỏi tốt nhất 12 tháng trong năm 2019. Đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi năm 2019 cho 12 con người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết cho từng tuổi hãy chọn tuổi và năm xem cưới hỏi để xem chi tiết ngày đẹp cưới hỏi cho tuổi bạn.

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019 Âm lịch: Ngày 2/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 Âm lịch: Ngày 11/1/2019
 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 26/1/2019

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 4 năm 2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 1/2/2019
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 2/2/2019
 • Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 17/2/2019
 • Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 25/2/2019
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019 Âm lịch: Ngày 26/2/2019
 • Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 29/2/2019

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2019
 • Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 2/3/2019
 • Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 4/3/2019
 • Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 16/3/2019
 • Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 19/3/2019
 • Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 Âm lịch: Ngày 26/3/2019
 • Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019 Âm lịch: Ngày 28/3/2019

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 6 năm 2019
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Âm lịch: Ngày 12/4/2019
 • Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 Âm lịch: Ngày 17/4/2019
 • Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 Âm lịch: Ngày 24/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 29/4/2019

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2019
 • Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 9/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 12/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 19/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 21/5/2019
 • Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019 Âm lịch: Ngày 24/5/2019

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2019
 • Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 Âm lịch: Ngày 8/6/2019
 • Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 Âm lịch: Ngày 15/6/2019
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 Âm lịch: Ngày 17/6/2019
 • Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Âm lịch: Ngày 20/6/2019
 • Thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 Âm lịch: Ngày 29/6/2019

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2019
 • Thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Âm lịch: Ngày 12/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Âm lịch: Ngày 17/7/2019
 • Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Âm lịch: Ngày 20/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 Âm lịch: Ngày 24/7/2019

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2019
 • Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 Âm lịch: Ngày 2/8/2019
 • Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 Âm lịch: Ngày 26/8/2019

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2019
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019 Âm lịch: Ngày 1/9/2019
 • Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 4/9/2019
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 16/9/2019
 • Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 17/9/2019
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 19/9/2019
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 28/9/2019
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 29/9/2019

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2019
 • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: Ngày 2/10/2019
 • Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 9/10/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 10/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 19/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 21/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 26/10/2019

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2019
 • Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: Ngày 4/11/2019
 • Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: Ngày 10/11/2019
 • Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: Ngày 16/11/2019
 • Thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: Ngày 28/11/2019

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2020
 • Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: Ngày 6/12/2019
 • Thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 Âm lịch: Ngày 15/12/2019
 • Thứ sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Âm lịch: Ngày 30/12/2019
Xem ngày cưới hỏi năm sau