Đám cưới là khi các cặp đôi trai gái quyết định lấy nhau để đi đến hôn nhân. Để tổ chức một đám cưới trọn vẹn thì ông cha ta thường xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng để chọn được ngày kết hôn đẹp nhất. Có thể nói đây là một tục lệ tốt đẹp xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Bởi lẽ cưới hỏi là một dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Cho nên coi ngày cưới không chỉ là một phong tục mà còn quyết định đến sự hạnh phúc êm ấm của các cặp vợ chồng trong tương lai.

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2023

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2023

Xem ngày nạp tài cưới hỏi tuổi chú rể và cô dâu là tục lệ lâu đời của cha ông ta. Mục đích là biết được năm nay tuổi nam nữ có cưới hỏi được không để chú rể cô dâu chuẩn bị sẵn sàng?. Khi chọn được năm tốt thì phải chọn được tháng tốt nhất để tiến hành các lễ cưới trong năm để vợ chồng được trăm năm hạnh phúc vẹn toàn.

Dưới đây là tiện ích xem ngày cưới hỏi 2023 miễn phí tốt nhất theo tuổi chú rể và cô dâu. Khi xem tiện ích này bạn sẽ biết tuổi 2 bạn có nên cưới năm 2023, tháng nào cưới tốt nhất với tuổi 2 bạn trong năm. Từ đó bạn sẽ được gợi ý danh sách các ngày cưới tốt nhất trong năm để bạn sắp xếp công việc. Ngoài ra bạn còn xem được thêm giờ tốt nhất nên làm lễ cưới trong ngày và các thủ tục khi làm lễ cưới hỏi nạp tài.

Xem ngày nạp tài, cưới hỏi tuổi chú rể và cô dâu theo tuổi năm 2023

Hướng dẫn xem ngày tốt nạp tài, cưới hỏi, đăng ký kết hôn theo tuổi chú rể và cô dâu năm 2023
 • Chọn năm sinh chú rể và cô dâu (Âm lịch)
 • Chọn năm gia chủ muốn nạp tài, cưới hỏi (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt cưới hỏi để xem tháng nào tốt, xấu để làm lễ cưới và danh sách ngày tốt nhất trong từng tháng để làm lễ nạp tài cưới hỏi
Tuổi Chú rể    Tuổi Cô dâu
Năm xem

Danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2023

Dưới đây là danh sách ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới hỏi tốt nhất 12 tháng trong năm 2023. Đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi năm 2023 cho 12 con người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết cho từng tuổi hãy chọn tuổi và năm xem cưới hỏi để xem chi tiết ngày đẹp cưới hỏi cho tuổi bạn.

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2023
 • Thứ 4, ngày 25 tháng 1 năm 2023 Âm lịch: Ngày 4/1/2023
 • Thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2023 Âm lịch: Ngày 16/1/2023
 • Thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2023 Âm lịch: Ngày 19/1/2023
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 2 năm 2023 Âm lịch: Ngày 28/1/2023

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2023
 • Thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 Âm lịch: Ngày 6/2/2023
 • Thứ 4, ngày 1 tháng 3 năm 2023 Âm lịch: Ngày 10/2/2023
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 3 năm 2023 Âm lịch: Ngày 19/2/2023

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2023
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023 Âm lịch: Ngày 4/3/2023
 • Thứ 6, ngày 5 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 16/3/2023
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 19/3/2023
 • Thứ 2, ngày 15 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 26/3/2023
 • Thứ 4, ngày 17 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 28/3/2023

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 6 năm 2023
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 1/4/2023
 • Thứ 4, ngày 24 tháng 5 năm 2023 Âm lịch: Ngày 6/4/2023
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 6 năm 2023 Âm lịch: Ngày 25/4/2023
 • Thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 Âm lịch: Ngày 30/4/2023

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2023
 • Thứ 2, ngày 26 tháng 6 năm 2023 Âm lịch: Ngày 9/5/2023
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 Âm lịch: Ngày 12/5/2023
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 7 năm 2023 Âm lịch: Ngày 19/5/2023
 • Thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2023 Âm lịch: Ngày 21/5/2023
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 Âm lịch: Ngày 24/5/2023

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2023
 • Thứ 3, ngày 25 tháng 7 năm 2023 Âm lịch: Ngày 8/6/2023
 • Thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2023 Âm lịch: Ngày 15/6/2023
 • Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2023 Âm lịch: Ngày 17/6/2023
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023 Âm lịch: Ngày 20/6/2023
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023 Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2023
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023 Âm lịch: Ngày 12/7/2023
 • Thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023 Âm lịch: Ngày 17/7/2023
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 9 năm 2023 Âm lịch: Ngày 20/7/2023
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 9 năm 2023 Âm lịch: Ngày 24/7/2023

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2023
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 9 năm 2023 Âm lịch: Ngày 1/8/2023
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 25/8/2023

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2023
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 4/9/2023
 • Thứ 6, ngày 20 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 6/9/2023
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 12/9/2023
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 15/9/2023
 • Thứ 2, ngày 30 tháng 10 năm 2023 Âm lịch: Ngày 16/9/2023
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 11 năm 2023 Âm lịch: Ngày 24/9/2023
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 11 năm 2023 Âm lịch: Ngày 28/9/2023

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2023
 • Thứ 2, ngày 13 tháng 11 năm 2023 Âm lịch: Ngày 1/10/2023
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 11 năm 2023 Âm lịch: Ngày 6/10/2023
 • Thứ 3, ngày 21 tháng 11 năm 2023 Âm lịch: Ngày 9/10/2023
 • Thứ 7, ngày 2 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 20/10/2023
 • Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 21/10/2023
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 25/10/2023
 • Thứ 3, ngày 12 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 30/10/2023

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2024
 • Thứ 5, ngày 14 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 2/11/2023
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2023 Âm lịch: Ngày 8/11/2023
 • Thứ 2, ngày 1 tháng 1 năm 2024 Âm lịch: Ngày 20/11/2023
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024 Âm lịch: Ngày 26/11/2023

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2024
 • Thứ 6, ngày 12 tháng 1 năm 2024 Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 1 năm 2024 Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 1 năm 2024 Âm lịch: Ngày 17/12/2023
 • Thứ 2, ngày 5 tháng 2 năm 2024 Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 2 năm 2024 Âm lịch: Ngày 29/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 2 năm 2024 Âm lịch: Ngày 30/12/2023
Xem ngày cưới hỏi năm sau

Đang tải...