Danh sách ngày tốt, ngày đẹp tháng 1 năm 2021

Xem danh sách những ngày tốt tháng 1 năm 2021, ngày đẹp tháng 1 năm 2021, ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2021, lịch tháng 1/2021. Tra cứu trong tháng 1 này có những ngày nào đẹp, ngày nào tốt, ngày nào xấu, giờ tốt trong ngày đó. Đồng thời xem tháng 1/2021 là tháng con gì, có bao nhiêu ngày, tháng thiếu hay đủ. Từ đó lên kế hoạch sắp xếp ngày tốt để thực hiện các công việc quan trọng như: khai trương, xuất hành, động thổ làm nhà, mua xe, nhập trạch chuyển nhà, cưới hỏi nạp tài... trong tháng 1 năm 2021.

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2021

Danh sách ngày tốt ngày đẹp tháng 1 năm 2021

Các bước xem ngày tốt xấu tháng 1 năm 2021

  • Bước 1: Gia chủ hãy chọn các ngày tốt (hoàng đạo) và tránh chọn các ngày xấu (hắc đạo) tương ứng ở danh sách ngày tốt, ngày xấu tháng 1 năm 2021 ở phía dưới.
  • Bước 2: Chọn ngày có trực và sao nhị thập bát tú chiếu xuống tốt. Trách các ngày có trực xấu và sao nhị thập bát tú chiếu xuống xấu.
  • Bước 3: Xem ngày đó có phạm vào ngày xấu hay không?. Cụ thể là ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, vãng vong... Nếu phạm các ngày kiêng kỵ phía trên thì gia chủ nên tránh thực hiện các việc quan trọng.
  • Bước 4: Xem danh sách sao tốt, sao xấu chiếu xuống trong ngày cần xem. Tiếp theo là xem công việc nào tốt khi sao đó chiếu để thực hiện. Để xem công việc nào kiêng cự, cần tránh không thực hiện khi bị sao chiếu chi tiết thì hãy xem tại bài viết xem ngày tốt xấu.
  • Bước 5: Cuối cùng sau khi được chọn ngày tốt nhất trong tháng 1 năm 2021 thì gia chủ hãy chọn giờ tốt, giờ đẹp trong ngày để thực hiện công việc đó.

Danh sách ngày tốt, ngày đẹp tháng 1 năm 2021

Ngày đẹp tháng 1 năm 2021 là các ngày thực hiện các công việc quan trọng như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch... Ngoài ra khi đã chọn được ngày tốt cần chú ý chọn giờ tốt thực hiện công việc quan trọng trong ngày.

Trong tháng 1 năm 2021 này có 16 ngày tốt, có 15 ngày xấu cần tránh làm các việc lớn. Dưới đây là bảng danh sách thứ tự xem ngày tốt xấu tháng 1/2021.

Lịch Dương
1
Tháng 1
Lịch Âm
19
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 19 tháng 11 năm 2020 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Minh Đường - Tiết: Đông chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 1
Lịch Âm
20
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 2 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 20 tháng 11 năm 2020 - Trực: Khai

Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Đông chí

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 1
Lịch Âm
21
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 3 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - Trực: Bế

Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Đông chí

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 1
Lịch Âm
22
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 4 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Đông chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 1
Lịch Âm
23
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 5 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 23 tháng 11 năm 2020 - Trực: Trừ

Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 1
Lịch Âm
24
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 6 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 24 tháng 11 năm 2020 - Trực: Mãn

Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Bạch Hổ - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 1
Lịch Âm
25
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 7 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Trực: Bình

Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Ngọc Đường - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 1
Lịch Âm
26
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 8 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 26 tháng 11 năm 2020 - Trực: Định

Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Thiên Lao - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 1
Lịch Âm
27
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 9 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 27 tháng 11 năm 2020 - Trực: Chấp

Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Nguyên Vũ - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 1
Lịch Âm
28
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 10 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Trực: Phá

Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Tư Mệnh - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 1
Lịch Âm
29
Tháng 11
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 11 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 29 tháng 11 năm 2020 - Trực: Nguy

Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Câu Trận - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 1
Lịch Âm
30
Tháng 11
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 12 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 30 tháng 11 năm 2020 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Là ngày: Thanh Long - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 1
Lịch Âm
1
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 13 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 1 tháng 12 năm 2020 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Câu Trận - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 1
Lịch Âm
2
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 14 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 2 tháng 12 năm 2020 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Thanh Long - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 1
Lịch Âm
3
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 3 tháng 12 năm 2020 - Trực: Khai

Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Minh Đường - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 1
Lịch Âm
4
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 16 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Trực: Bế

Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 1
Lịch Âm
5
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 5 tháng 12 năm 2020 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 1
Lịch Âm
6
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 18 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 6 tháng 12 năm 2020 - Trực: Trừ

Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 1
Lịch Âm
7
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 7 tháng 12 năm 2020 - Trực: Mãn

Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Tiểu hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 1
Lịch Âm
8
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 20 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 8 tháng 12 năm 2020 - Trực: Bình

Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Bạch Hổ - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 1
Lịch Âm
9
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 9 tháng 12 năm 2020 - Trực: Định

Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Ngọc Đường - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 1
Lịch Âm
10
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 10 tháng 12 năm 2020 - Trực: Chấp

Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Thiên Lao - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 1
Lịch Âm
11
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 23 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 11 tháng 12 năm 2020 - Trực: Phá

Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Nguyên Vũ - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 1
Lịch Âm
12
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 12 tháng 12 năm 2020 - Trực: Nguy

Bát tự: Ngày Nhâm Thân, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Tư Mệnh - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 1
Lịch Âm
13
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 13 tháng 12 năm 2020 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Câu Trận - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 1
Lịch Âm
14
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 26 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 14 tháng 12 năm 2020 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Thanh Long - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 1
Lịch Âm
15
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 15 tháng 12 năm 2020 - Trực: Khai

Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Minh Đường - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 1
Lịch Âm
16
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 16 tháng 12 năm 2020 - Trực: Bế

Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 1
Lịch Âm
17
Tháng 12
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 17 tháng 12 năm 2020 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 1
Lịch Âm
18
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 30 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 18 tháng 12 năm 2020 - Trực: Trừ

Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 1
Lịch Âm
19
Tháng 12
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 31 Tháng 1 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - Trực: Mãn

Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Đạn hàn

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Kết luận:

Ngày tốt, ngày đẹp, ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2021 bao gồm các ngày: 1/1 (19/11/2020 âm), 7/1 (25/11/2020 âm), 10/1 (28/11/2020 âm), 12/1 (30/11/2020 âm), 14/1 (2/12/2020 âm), 18/1 (6/12/2020 âm), 21/1 (9/12/2020 âm), 24/1 (12/12/2020 âm), 27/1 (15/12/2020 âm) năm 2021.

Ngày xấu, ngày hắc đạo tháng 1 năm 2021 gồm các ngày: 2/1 (20/11/2020 âm), 3/1 (21/11/2020 âm), 4/1 (22/11/2020 âm), 5/1 (23/11/2020 âm), 6/1 (24/11/2020 âm), 8/1 (26/11/2020 âm), 9/1 (27/11/2020 âm), 11/1 (29/11/2020 âm), 13/1 (1/12/2020 âm), 15/1 (3/12/2020 âm), 16/1 (4/12/2020 âm), 17/1 (5/12/2020 âm), 19/1 (7/12/2020 âm), 20/1 (8/12/2020 âm), 22/1 (10/12/2020 âm), 23/1 (11/12/2020 âm), 25/1 (13/12/2020 âm), 26/1 (14/12/2020 âm), 28/1 (16/12/2020 âm), 29/1 (17/12/2020 âm), 30/1 (18/12/2020 âm), 31/1 (19/12/2020 âm) năm 2021.

Ngày tốt tháng 1 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là danh sách ngày cát lộc để thực hiện các công việc quan trọng: động thổ làm nhà, khai trương buôn bán, nhập trạch vào nhà mới, mua bán xe cộ... trong tháng 1/2021 hợp 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 1 năm 2021 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 1 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện các công việc quan trọng nhất trong đời.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Tý
DươngÂm lịchGiờ tốt
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/115/12 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày đẹp tháng 1 năm 2021 tuổi Sửu

Dưới đây sẽ là danh sách các ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực hiện các công việc trong tháng 1 năm 2021.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Sửu
DươngÂm lịchGiờ tốt
1/119/11 - Kỷ DậuTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
21/19/12 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Danh sách ngày tốt tốt tháng 1/2021 tuổi Dần

Danh sách các ngày tốt ngày đẹp hợp với gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong tháng 1/2021 để thực hiện công việc quan trọng được tốt nhất.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Dần
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
10/128/11 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
14/12/12 - Nhâm TuấtDần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/115/12 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày giờ hoàng đạo tháng 1 năm 2021 tuổi Mão

Đây là danh sách ngày đẹp và hợp tuổi nhất với các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão trong tháng 1/2021.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Mão
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
14/12/12 - Nhâm TuấtDần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/115/12 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2021 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 1/2021 dưới đây để thực hiện các việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Thìn
DươngÂm lịchGiờ tốt
1/119/11 - Kỷ DậuTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
21/19/12 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Các ngày tốt tháng 1 năm 2021 tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng danh sách ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 1 năm 2021 để thực hiện các công việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Tỵ
DươngÂm lịchGiờ tốt
1/119/11 - Kỷ DậuTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
21/19/12 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày tốt nhất tháng 1/2021 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 1/2021 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ tiến hành mọi công việc được an lành.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Ngọ
DươngÂm lịchGiờ tốt
14/12/12 - Nhâm TuấtDần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/115/12 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày đẹp nhất tháng 1/2021 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy các ngày hoàng đạo trong tháng 1/2021 dưới đây để thực hiện mọi việc được tốt lành.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Mùi
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
10/128/11 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/115/12 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày tốt ngày đẹp tháng 1 năm 2021 tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 1/2021 để thực hiện mọi việc được bình an, may mắn thuận lợi.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Thân
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
24/112/12 - Nhâm ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Các ngày đẹp tháng 1 năm 2021 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn các ngày đẹp trong tháng 1/2021 dưới đây để thực hiện các công việc quan trọng của đời người.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Dậu
DươngÂm lịchGiờ tốt
12/130/11 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
21/19/12 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày đẹp trong tháng 1/2021 tuổi Tuất

Dưới đây là tất các các ngày tốt nhất trong tháng 1 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Tuất
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
10/128/11 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
14/12/12 - Nhâm TuấtDần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
21/19/12 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem danh sách ngày tốt tháng 1 năm 2021 tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn các ngày tốt dưới đây trong tháng 1 năm 2021 để tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày tốt tháng 1/2021 người tuổi Hợi
DươngÂm lịchGiờ tốt
7/125/11 - Ất MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
18/16/12 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày tốt tháng 1 năm 2021 là các ngày nên thực hiện các công việc quan trọng trong cuộc đời như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch, mua xe... Trường hợp bất đắc dĩ phải chọn các ngày khác trong danh sách trên thì gia chủ cần chọn ngày hoàng đạo và giờ tốt để thực hiện.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2021

Dương lịch tháng 1 là tháng thứ 1 theo lịch Gregorius. Trong tháng 1 năm 2021 có 31 ngày. Ngày bắt đầu là ngày 1/1/2021 ngày kết thúc là ngày 31/1/2021. Dương lịch tháng 1 năm 2021 nhằm âm lịch tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý, ngày âm lịch trong tháng Kỷ Sửu này bắt đầu từ ngày 2459216 đến ngày 2459246 theo lịch Julius.

Dưới đây là bảng lịch âm, lịch dương trong tháng 1 năm 2021 để bạn dễ dàng tra cứu nhanh chóng, thuận tiện lúc cần thiết.

Phía trên là danh sách ngày tốt, ngày xấu các ngày trong tháng 1 năm 2021. Để xem ngày tốt cho các công việc khác như khai trương, nhập trạch, mua xe, xuất hành... theo tuổi của gia chủ. Gia chủ đừng quên xem bài viết xem ngày tốt xấu để tra ngày thực hiện từng công việc quan trọng trong tháng.

Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕