Danh sách ngày tốt, ngày đẹp tháng 7 năm 2021

Xem danh sách những ngày tốt tháng 7 năm 2021, ngày đẹp tháng 7 năm 2021, ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2021, lịch âm tháng 7/2021. Tra cứu trong tháng 7 - 2021 này những ngày nào đẹp, ngày nào tốt, ngày nào xấu, giờ tốt trong từng ngày đó. Đồng thời xem tháng 7/2021 là tháng con gì, có bao nhiêu ngày, tháng thiếu hay đủ. Từ đó lên kế hoạch sắp xếp ngày giờ tốt để thực hiện các công việc quan trọng trọng đại như: khai trương, xuất hành, động thổ làm nhà, mua xe, nhập trạch chuyển nhà, cưới hỏi nạp tài... trong tháng 7 năm 2021.

Xem ngày tốt tháng 7 năm 2021

Danh sách ngày tốt ngày đẹp tháng 7 năm 2021

Các bước xem ngày tốt tháng 7 năm 2021

  • Bước 1: Gia chủ hãy chọn các ngày tốt (hoàng đạo) và tránh chọn các ngày xấu (hắc đạo) tương ứng ở danh sách ngày tốt, ngày xấu tháng 7 năm 2021 ở phía dưới.
  • Bước 2: Chọn ngày có trực và sao nhị thập bát tú chiếu xuống tốt. Trách các ngày có trực xấu và sao nhị thập bát tú chiếu xuống xấu.
  • Bước 3: Xem ngày đó có phạm vào ngày xấu hay không?. Cụ thể là ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, vãng vong... Nếu phạm các ngày kiêng kỵ phía trên thì gia chủ nên tránh thực hiện các việc quan trọng.
  • Bước 4: Xem danh sách sao tốt, sao xấu chiếu xuống trong ngày cần xem. Tiếp theo là xem công việc nào tốt khi sao đó chiếu để thực hiện. Để xem công việc nào kiêng cự, cần tránh không thực hiện khi bị sao chiếu chi tiết thì hãy xem tại bài viết xem ngày tốt xấu.
  • Bước 5: Cuối cùng sau khi được chọn ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2021 thì gia chủ hãy chọn giờ tốt, giờ đẹp trong ngày để thực hiện công việc đó.

Danh sách ngày tốt, ngày đẹp tháng 7 năm 2021

Ngày đẹp tháng 7 năm 2021 là ngày hoàng đạo để thực hiện các công việc quan trọng như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch, cất nóc... Sau khi đã chọn được ngày tốt gia chủ cần chú ý cần chọn giờ tốt thực hiện công việc quan trọng trong ngày.

Trong tháng 7 năm 2021 này có 15 ngày tốt, có 16 ngày xấu cần tránh làm các việc lớn. Dưới đây là bảng danh sách thứ tự xem ngày tốt xấu tháng 7/2021.

Lịch Dương
1
Tháng 7
Lịch Âm
22
Tháng 5
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 1 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 22 tháng 5 năm 2021 - Trực: Định

Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 7
Lịch Âm
23
Tháng 5
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Trực: Chấp

Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 7
Lịch Âm
24
Tháng 5
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 3 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 24 tháng 5 năm 2021 - Trực: Phá

Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 7
Lịch Âm
25
Tháng 5
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 25 tháng 5 năm 2021 - Trực: Nguy

Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 7
Lịch Âm
26
Tháng 5
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 5 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 26 tháng 5 năm 2021 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bạch Hổ - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 7
Lịch Âm
27
Tháng 5
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 6 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 27 tháng 5 năm 2021 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Ngọc Đường - Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 7
Lịch Âm
28
Tháng 5
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 7 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 28 tháng 5 năm 2021 - Trực: Khai

Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thiên Lao - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 7
Lịch Âm
29
Tháng 5
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 8 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 29 tháng 5 năm 2021 - Trực: Bế

Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Nguyên Vũ - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 7
Lịch Âm
30
Tháng 5
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 9 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 30 tháng 5 năm 2021 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Tư Mệnh - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 7
Lịch Âm
1
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 10 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 1 tháng 6 năm 2021 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Nguyên Vũ - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 7
Lịch Âm
2
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 11 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 2 tháng 6 năm 2021 - Trực: Trừ

Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Tư Mệnh - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 7
Lịch Âm
3
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 12 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 3 tháng 6 năm 2021 - Trực: Mãn

Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Câu Trận - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 7
Lịch Âm
4
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 4 tháng 6 năm 2021 - Trực: Bình

Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thanh Long - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 7
Lịch Âm
5
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 5 tháng 6 năm 2021 - Trực: Định

Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Minh Đường - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 7
Lịch Âm
6
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 15 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 6 tháng 6 năm 2021 - Trực: Chấp

Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 7
Lịch Âm
7
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 16 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 7 tháng 6 năm 2021 - Trực: Phá

Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 7
Lịch Âm
8
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 17 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 8 tháng 6 năm 2021 - Trực: Nguy

Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 7
Lịch Âm
9
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 9 tháng 6 năm 2021 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 7
Lịch Âm
10
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 10 tháng 6 năm 2021 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bạch Hổ - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 7
Lịch Âm
11
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 11 tháng 6 năm 2021 - Trực: Khai

Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Ngọc Đường - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 7
Lịch Âm
12
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 21 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 12 tháng 6 năm 2021 - Trực: Bế

Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thiên Lao - Tiết: Tiểu thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 7
Lịch Âm
13
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 22 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 13 tháng 6 năm 2021 - Trực: Kiến

Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Nguyên Vũ - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 7
Lịch Âm
14
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 23 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 14 tháng 6 năm 2021 - Trực: Trừ

Bát tự: Ngày Nhâm Thân, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Tư Mệnh - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 7
Lịch Âm
15
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 24 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 15 tháng 6 năm 2021 - Trực: Mãn

Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Câu Trận - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 7
Lịch Âm
16
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 16 tháng 6 năm 2021 - Trực: Bình

Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thanh Long - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 7
Lịch Âm
17
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 2, Ngày 26 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 17 tháng 6 năm 2021 - Trực: Định

Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Minh Đường - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 7
Lịch Âm
18
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 3, Ngày 27 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 18 tháng 6 năm 2021 - Trực: Chấp

Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Thiên Hình - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 7
Lịch Âm
19
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 4, Ngày 28 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 19 tháng 6 năm 2021 - Trực: Phá

Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Chu Tước - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 7
Lịch Âm
20
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 5, Ngày 29 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 20 tháng 6 năm 2021 - Trực: Nguy

Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Kim Quỹ - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 7
Lịch Âm
21
Tháng 6
Ngày Tốt

Dương lịch: Thứ 6, Ngày 30 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 21 tháng 6 năm 2021 - Trực: Thành

Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bảo Quang - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 7
Lịch Âm
22
Tháng 6
Ngày Xấu

Dương lịch: Thứ 7, Ngày 31 Tháng 7 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 22 tháng 6 năm 2021 - Trực: Thu

Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu

Là ngày: Bạch Hổ - Tiết: Đại thử

Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Xem chi tiết

Kết luận:

Ngày tốt, ngày đẹp, ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2021 bao gồm các ngày: 3/7 (24/5 âm), 4/7 (25/5 âm), 9/7 (30/5 âm), 11/7 (2/6 âm), 17/7 (8/6 âm), 18/7 (9/6 âm), 20/7 (11/6 âm), 26/7 (17/6 âm), 29/7 (20/6 âm), 30/7 (21/6 âm) năm 2021.

Ngày xấu, ngày hắc đạo tháng 7 năm 2021 gồm các ngày: 1/7 (22/5 âm), 2/7 (23/5 âm), 5/7 (26/5 âm), 6/7 (27/5 âm), 7/7 (28/5 âm), 8/7 (29/5 âm), 10/7 (1/6 âm), 12/7 (3/6 âm), 13/7 (4/6 âm), 14/7 (5/6 âm), 15/7 (6/6 âm), 16/7 (7/6 âm), 19/7 (10/6 âm), 21/7 (12/6 âm), 22/7 (13/6 âm), 23/7 (14/6 âm), 24/7 (15/6 âm), 25/7 (16/6 âm), 27/7 (18/6 âm), 28/7 (19/6 âm), 31/7 (22/6 âm) năm 2021.

Ngày tốt tháng 7 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt tháng 7 năm 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là danh sách ngày cát lộc để thực hiện các công việc quan trọng: động thổ làm nhà, khai trương buôn bán, nhập trạch vào nhà mới, mua bán xe cộ... trong tháng 7/2021 hợp 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 7 năm 2021 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện các công việc quan trọng nhất trong đời.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Tý
DươngÂm lịchGiờ tốt
3/724/5 - Nhâm TýTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
4/725/5 - Quý SửuDần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
26/717/6 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày đẹp tháng 7 năm 2021 tuổi Sửu

Dưới đây sẽ là danh sách các ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực hiện các công việc trong tháng 7 năm 2021.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Sửu
DươngÂm lịchGiờ tốt
3/724/5 - Nhâm TýTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
4/725/5 - Quý SửuDần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
20/711/6 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Danh sách ngày tốt tốt tháng 7/2021 tuổi Dần

Danh sách các ngày tốt ngày đẹp hợp với gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong tháng 7/2021 để thực hiện công việc quan trọng được tốt nhất.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Dần
DươngÂm lịchGiờ tốt
9/730/5 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
26/717/6 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày giờ hoàng đạo tháng 7 năm 2021 tuổi Mão

Đây là danh sách ngày đẹp và hợp tuổi nhất với các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão trong tháng 7/2021.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Mão
DươngÂm lịchGiờ tốt
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
18/79/6 - Đinh MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
26/717/6 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
30/721/6 - Kỷ MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem ngày tốt tháng 7 năm 2021 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 7/2021 dưới đây để thực hiện các việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Thìn
DươngÂm lịchGiờ tốt
3/724/5 - Nhâm TýTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
20/711/6 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Các ngày tốt tháng 7 năm 2021 tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng danh sách ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 7 năm 2021 để thực hiện các công việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Tỵ
DươngÂm lịchGiờ tốt
4/725/5 - Quý SửuDần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
20/711/6 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày tốt nhất tháng 7/2021 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 7/2021 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ tiến hành mọi công việc được an lành.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Ngọ
DươngÂm lịchGiờ tốt
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
26/717/6 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày đẹp nhất tháng 7/2021 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy các ngày hoàng đạo trong tháng 7/2021 dưới đây để thực hiện mọi việc được tốt lành.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Mùi
DươngÂm lịchGiờ tốt
9/730/5 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
18/79/6 - Đinh MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
26/717/6 - Ất HợiSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
30/721/6 - Kỷ MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Ngày tốt ngày đẹp tháng 7 năm 2021 tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 7/2021 để thực hiện mọi việc được bình an, may mắn thuận lợi.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Thân
DươngÂm lịchGiờ tốt
3/724/5 - Nhâm TýTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Các ngày đẹp tháng 7 năm 2021 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn các ngày đẹp trong tháng 7/2021 dưới đây để thực hiện các công việc quan trọng của đời người.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Dậu
DươngÂm lịchGiờ tốt
4/725/5 - Quý SửuDần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
11/72/6 - Canh ThânTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
20/711/6 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày đẹp trong tháng 7/2021 tuổi Tuất

Dưới đây là tất các các ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Tuất
DươngÂm lịchGiờ tốt
9/730/5 - Mậu NgọTý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
18/79/6 - Đinh MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
20/711/6 - Kỷ TỵSửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
30/721/6 - Kỷ MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem danh sách ngày tốt tháng 7 năm 2021 tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn các ngày tốt dưới đây trong tháng 7 năm 2021 để tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày tốt tháng 7/2021 người tuổi Hợi
DươngÂm lịchGiờ tốt
17/78/6 - Bính DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
18/79/6 - Đinh MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
29/720/6 - Mậu DầnTý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
30/721/6 - Kỷ MãoTý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Ngày tốt tháng 7 năm 2021 là các ngày nên thực hiện các công việc quan trọng trong cuộc đời như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch, mua xe, ký hợp đồng... Trường hợp bất đắc dĩ phải chọn các ngày khác trong danh sách trên thì gia chủ cần chọn ngày hoàng đạo và giờ tốt để thực hiện công việc được suôn sẻ hơn.

Lịch âm dương tháng 7 năm 2021

Dương lịch tháng 7 là tháng thứ 7 theo lịch Gregorius, tháng 7 năm 2021 có 31 ngày. Ngày bắt đầu là ngày 1/7/2021 ngày kết thúc là ngày 31/7/2021. Dương lịch tháng 7 năm 2021 nhằm âm lịch tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, ngày âm lịch trong tháng Ất Mùi này bắt đầu từ ngày 2459397 đến ngày 2459427 theo lịch Julius.

Dưới đây là bảng lịch âm, lịch dương trong tháng 7 năm 2021 để bạn dễ dàng tra cứu nhanh chóng, thuận tiện lúc cần thiết.

Phía trên là danh sách xem ngày tốt, ngày xấu các ngày trong tháng 7 năm 2021. Để xem ngày tốt cho các công việc như khai trương, nhập trạch, mua xe, xuất hành... theo tuổi của gia chủ. Gia chủ đừng quên xem bài viết xem ngày tốt xấu để tra ngày thực hiện từng công việc quan trọng trong tháng.

Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕