Tứ hành xung là gì? Dánh các cặp tứ hình xung theo tuổi

Tứ hành xung là gì? Có tác động như thế nào đến cuộc sống công việc, tình yêu, vợ chồng… khi cặp tuổi kết hợp với nhau? Đặc biệt tại sao người ta lại kiêng kị sự kết hợp của những con giáp thuộc cục diện Tứ hành xung?

Mục lục

Tứ hành xung là gì?

Ngày xưa con người và các vật nuôi đã sống chung trong một quần xã. Sự gần gũi và hoạt động sinh hoạt hằng ngày làm con người phát hiện các tập quán sinh hoạt của từng con vật tương ứng với từng khung giờ củ thể. Nên mới lấy tên các con vật gắn vào 12 địa chi tương ứng. Và 12 địa chi sẽ được chia làm bộ 3 tứ hành xung.

tứ hành xung chính là sự xung khắc, khắc chế lẫn nhau, hay ăn thịt hoặc làm hại nhau. Từ đó quy ra những người sinh vào những năm đó cũng sẽ không hợp nhau, khắc khẩu hoặc áp chế nhau về nhiều phương diện trong cuộc sống khi các con giáp này cùng thuộc trong một nhóm tứ hành xung.

Tứ hành xung là gì ? các cặp tứ hình xung theo tuổi

Tứ hành xung là gì ? các cặp tứ hình xung theo tuổi

Ba nhóm tuổi tứ hành xung 12 con giáp

Trong số 12 con giáp, quan niệm dân gian cho rằng có 3 nhóm con giáp xung khắc với nhau, mỗi nhóm gồm có 4 con giáp như sau:

Tứ hành xung cặp tuổi Dần – Thân – Tỵ – Hợi

Trong bốn con giáp này thì:

 • Dần ứng với hành Mộc
 • Thân ứng với hành Kim
 • Hợi ứng với hành Thủy
 • Tỵ ứng với hành Hỏa.

Nên xem xét theo ngũ hành thì Kim khắc Mộc và Thủy xung khắc với Hỏ. Cho nên Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi.

Tứ hành xung cặp tuổi Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Trong nhóm 4 con giáp này ta thấy:

 • Thìn khắc chế và kỵ với Tuất.
 • Còn Sửu khắc chế Mùi.
 • Còn Thìn chỉ xung với Sửu, Mùi.
 • Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi.

Tứ hành xung cặp tuổi Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Xét về ngũ hành ta thấy:

 • Mão ứng với hành Mộc
 • Dậu ứng với hành Kim
 • Tý ứng với hành Thủy
 • Ngọ ứng với hành Hỏa.

Dựa vào tương sinh tương khắc của ngũ hành ta thấy Tý và Ngọ khắc kỵ, Mão và Dậu chống đối nhau mạnh. Nhưng Tý và Mão hay Dậu chỉ xung nhau chứ không khắc mạnh. Ngọ với Mão hay Dậu cũng xung nhau chứ không khắc chế.

Các con giáp cùng nhóm tứ hành xung đều khắc nhau

Từ xưa nhiều người cho răng các con giáp thuộc một nhóm tứ hành xung là xung khắc với nhau. Nhưng quan niệm và suy nghĩ này là điều sai lầm. Hai tuổi tương khắc nhau nếu chỉ dựa vào Tứ hành xung thì liệu có chính xác không? Không phải cứ Dần Thân Tị Hợi thì người tuổi Dần sẽ khắc với người tuổi Hợi mà ngược lại, Dần Hợi còn Nhị hợp nữa.

Xét quan niệm âm dương ngũ hành

Theo quan niệm âm dương ngũ hành, ta có quy ước ngũ hành ứng với 12 chi như sau:

– Tý – Hợi thuộc hành Thủy
– Sửu – Thìn – Mùi – Tuất thuộc hành Thổ
– Dần – Mão thuộc hành Mộc
– Tỵ – Ngọ thuộc hành Hỏa
– Thân – Dậu thuộc hành Kim

Như vậy trong 3 nhóm Tứ hành xung, vẫn tồn tại các cặp con giáp Nhị hợp. Các con giáp trong Tứ hành xung chỉ xung khắc theo cặp và tạo thành Lục xung gồm các cặp sau:

– Tý – Ngọ tương xung.
– Mão – Dậu tương xung.
– Dần – Thân tương xung.
– Tỵ – Hợi tương xung.
– Thìn – Tuất tương xung.
– Sửu – Mùi tương xung.

Trong tử vi về thuyết ngũ hành tương khắc thì Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy lại khắc Hỏa. Cho nên các cặp xung khắc này được tính theo nguyên tắc tương sinh tương khắc Ngũ hành như sau:

 • Hợi Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc,
 • Dần Mộc và Thân Kim xung khắc.
 • Dần Mộc lại được Hợi Thủy dưỡng, không có gì xung khắc.

Xung khắc dựa theo mệnh

Sự xung khắc giữa các con giáp không chỉ dựa vào mỗi địa chi mà còn phải dựa vào thiên can.

Từ rất lâu người xưa đã sử dụng thiên can địa chi: 12 địa chi (hay 12 con giáp) và 10 thiên can. Mỗi can chi lại thuộc các hành riêng trong ngũ hành. 12 thiên can cũng được chia thành các yếu tố ngũ hành như sau:

 • Giáp, Ất thuộc hành Mộc.
 • Bính Đinh thuộc hành Hỏa.
 • Mậu Kỷ thuộc hành Thổ.
 • Canh Tân thuộc hành Kim.
 • Nhâm Quý thuộc hành Thổ.

Lục Thập Hoa Giáp được tạo nên dựa vào nguyên tắc can dương ghép với chi dương, can âm ghép với chi âm. Từ đó có 60 năm ứng với 60 hoa giáp. Khi kết hợp thiên can và địa chi với nhau tạo thành một năm thì năm đó sẽ có hành khác với cả can và chi, hay còn gọi là nạp âm Lục Thập Hoa Giáp.

Hai con giáp sẽ chỉ thực sự xung khắc với nhau nếu mệnh tương khắc. Chẳng hạn, ta có Tị và Hợi tương xung, nhưng tuổi Kỷ Tỵ lại là nạp Âm Mộc, không xung khắc với Kỷ Hợi nạp Âm Mộc hay Quý Hợi nạp Âm Thủy. Kỷ Tỵ và Kỷ Hợi là tương hòa vì cùng là Âm Mộc, còn Kỷ Tỵ với Quý Hợi là tương sinh bởi Mộc của Kỷ Tỵ sẽ được Thủy của Quý Hợi dưỡng.

Xét theo tính chất âm dương, thiên can địa chi cũng được chia thành 2 nhóm âm và dương như sau:

 • Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc Dương.
 • Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc Âm.
 • Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thuộc Dương.
 • Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là Âm.

Như vậy thông qua bài viết này thì bạn đã biết được tứ hành xung là gì, danh sách các cặp tuổi phạm vào tứ hành xung. Đồng thời các bạn còn biết được cách hóa giải khi tuổi phạm vào tứ hành xung. Tứ hành xung là các tuổi khắc nhau để xem các cặp tuổi hợp nhau hãy xem qua bài viết tam hợp là gì.

Đang tải...