Đại khê thủy hợp màu gì

Mệnh Đại Khê Thủy là gì, hợp với những màu nào?

Đại Khê Thủy là một trong những mệnh thuộc mệnh Thủy. Vậy bản chất, đặc điểm của mệnh Đại Khê Thủy là gì? Tương hợp với những mệnh, tuổi nào? Hay màu sắc nào mang lại may mắn cho người mệnh này? Đó là một loạt những câu hỏi liên