Hình phạt của các thiên can

Thiên can địa chi là gì? tính can chi ngũ hành trong tử vi

Trong phong thủy thiên can địa chi ngũ hành rất quan trọng và gắn liền với mỗi người. Không chỉ có con người của trước đây mới dựa vào thiên can địa chi để xác định vận mệnh tính cách của một người mà điều này còn diễn ra cho