Hướng thiên y

Định nghĩa cung thiên y, xác định hướng tuổi thiên y

Từ xưa cho đến ngày nay những việc như lấy vợ, làm nhà luôn được mọi người quan tâm. Vì đây chính là những việc lớn của một đời người. Cho nên những việc này thường được xem xét cân nhắc thật chu toàn, kỹ lưỡng. Đặc biệt là trong