Lục hại nghĩa là gì

Khái niệm tương hại địa chi, các tuổi tương hại nhau

Địa chi là yếu tố cực kỳ quan trọng trong phong thủy, quyết định đến vận mệnh của con người. Và để xem xét mối tương quan giữa 12 địa chi, ngoài các quan hệ tương sinh, tương khắc tương hình… còn có mối quan hệ tương hại. 12 chi
Đóng quảng cáo ✕