Mạng đại lâm mộc hợp màu gì

Mệnh Đại Lâm Mộc là gì, hợp với những màu nào?

Đại Lâm Mộc là một trong những mệnh thuộc hành Mộc trong ngũ hành. Vậy mệnh này có bản chất của hành Mộc hay không? Những vấn đề liên quan đến mệnh Đại Lâm Mộc là gì?. Bài viết sau sẽ giải mã tất cả những thắc mắc trên. Đồng