Ngày nguyệt kỵ tốt hay xấu

Ngày Nguyệt Kỵ là ngày gì, xấu hay tốt?

Từ xưa đến nay khi làm bất kỳ công việc gì từ xây nhà, cưới hỏi, khai trương, mua xe mới… mọi người đều tránh ngày Nguyệt kỵ. Vì họ cho rằng ngày Nguyệt Kỵ là ngày xấu, làm gì cũng chẳng nên. Vậy ngày Nguyệt Kỵ là ngày gì,