Tam hội và tam hợp

Khái niệm tam hội địa chi, các tuổi tam hội

Tam hội địa chi là gì? Được biết theo phong thủy Địa chi có ý nghĩa và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của vạn vật. Nhắc đến địa chi là luận đến quan hệ khắc, xung, hình, hại của các chi lẫn nhau. Dù là khi hợp