Thiên can là gì

Thiên can địa chi là gì? tính can chi ngũ hành trong tử vi

Trong phong thủy thiên can địa chi ngũ hành rất quan trọng và gắn liền với mỗi người. Không chỉ có con người của trước đây mới dựa vào thiên can địa chi để xác định vận mệnh tính cách của một người mà điều này còn diễn ra cho

Khái niệm thiên can tương vận, tương liên

Thiên can địa chi được xem là một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy. Có sự ảnh hưởng lớn đến vận mệnh số phận của mỗi con người. Người xưa, đã tính và dùng can chi để chỉ các giai đoạn phát dục và sinh trưởng của cây cỏ,