Xem tuổi xông nhà năm 2023 hợp người tuổi Dần

Xông đất, xông nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Dần là việc rất cần thiết vào mỗi dịp đầu năm mới. Đây là lúc nếu mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ tuổi Dần gặp được rất nhiều may mắn, tài lộc trong cả năm. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Dần gồm Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Canh Dần

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời đến xông nhà

 • Quý Hợi 1983 (tuổi rất đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Giáp Dần 1974 (tuổi đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi đẹp)
 • Ất Hợi 1995 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Giáp Tuất 1994 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)
 • Tân Tỵ 2001 (xấu)
 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Nhâm Thân 1992 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Nhâm Dần

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi rất đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi rất đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi rất đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Giáp Dần 1974 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Canh Ngọ 1990 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Bính Ngọ 1966 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Kỷ Tỵ 1989 (rất xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Canh Thân 1980 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Tân Hợi 1971 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Nhâm Dần 1962 (khá hợp)
 • Kỷ Hợi 1959 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Bính Thân 2016 (xấu)
 • Ất Tỵ 1965 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (xấu)
 • Bính Thân 1956 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Bính Dần

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi rất đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi rất đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Canh Ngọ 1990 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Thân 1992 (xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)
 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Ất Tỵ 1965 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Mậu Dần

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Tân Hợi 1971 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Ất Hợi 1995 (khá hợp)
 • Nhâm Dần 1962 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Kỷ Tỵ 1989 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Canh Thân 1980 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)

Như vậy thông qua bài viết danh sách tuổi xông nhà 2023 hợp người tuổi Hợi thì gia chủ đã biết mình cần mời ai đến xông nhà đầu năm mới Quý Mão này. Tử vi vận số xin chúc quý độc giả năm mới bình an và hạnh phúc.

Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕