Xem tuổi xông đất năm 2023 hợp người tuổi Mùi

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Mùi là việc rất quan trọng vào dịp đầu năm vì mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Mùi gồm Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi.

Danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 tuổi Mùi gồm Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 tuổi Mùi gồm Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Ất Mùi

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi rất đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi rất đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi rất đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi rất đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Canh Ngọ 1990 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Ất Mùi 2015 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Bính Ngọ 1966 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Ất Mùi 1955 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Tý 1972 (rất xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (rất xấu)
 • Mậu Tý 2008 (rất xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Quý Sửu 1973 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Đinh Mùi

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mùi 2015 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Tân Hợi 1971 (tuổi đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi đẹp)
 • Ất Mùi 1955 (tuổi đẹp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Tân Mão 2011 (khá hợp)
 • Tân Mão 1951 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (rất xấu)
 • Mậu Tý 2008 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)
 • Giáp Tuất 1994 (xấu)
 • Bính Dần 1986 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi rất đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi rất đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Tân Mão 2011 (khá hợp)
 • Quý Mùi 2003 (khá hợp)
 • Canh Ngọ 1990 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Tân Mão 1951 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Ất Sửu 1985 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Tân Mùi

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mùi 2015 (tuổi đẹp)
 • Tân Mùi 1991 (tuổi đẹp)
 • Tân Hợi 1971 (tuổi đẹp)
 • Quý Mão 1963 (tuổi đẹp)
 • Ất Mùi 1955 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Ất Hợi 1995 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Tý 1972 (rất xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Quý Sửu 1973 (xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)
 • Canh Dần 2010 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Quý Mùi

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Quý Hợi 1983 (tuổi rất đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi rất đẹp)
 • Đinh Mùi 1967 (tuổi rất đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Ất Hợi 1995 (khá hợp)
 • Đinh Mão 1987 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Bính Ngọ 1966 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)

Qua bài viết xem tuổi xông nhà 2023 hợp người tuổi Mùi thì gia chủ các tuổi này đã biết được mình nên mời ai đến xông đất xông nhà đầu năm 2023 này. Năm 2023 đang đến gần Tử Vi Vận Số chúc quý độc giả năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Xin cảm ơn.

Đang tải...