Xem tuổi xông đất năm 2023 hợp người tuổi Sửu

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Sửu là việc cực kỳ quan trọng vào mỗi dịp đầu năm mới. Vì nếu gia chủ mời được người hợp mệnh, hợp tuổi sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Sửu gồm Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Tân Sửu

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Tân Sửu

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Tân Sửu

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Tân Tỵ 2001 (khá hợp)
 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)
 • Canh Dần 2010 (xấu)
 • Quý Mùi 2003 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Canh Thân 1980 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Quý Sửu

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Quý Tỵ 2013 (tuổi đẹp)
 • Đinh Sửu 1997 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 1953 (tuổi đẹp)
 • Ất Dậu 2005 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Bính Tý 1996 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (xấu)
 • Canh Ngọ 1990 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
 • Bính Thìn 1976 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Ất Sửu

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Quý Tỵ 2013 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Đinh Sửu 1997 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Đinh Tỵ 1977 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 1953 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Tân Sửu 1961 (khá hợp)
 • Canh Tý 1960 (khá hợp)
 • Ất Dậu 2005 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Bính Tý 1996 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Nhâm Ngọ 2002 (rất xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Đinh Sửu

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Tân Tỵ 2001 (khá hợp)
 • Đinh Sửu 1997 (khá hợp)
 • Ất Sửu 1985 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (rất xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)
 • Giáp Tuất 1994 (xấu)
 • Canh Ngọ 1990 (xấu)
 • Bính Dần 1986 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Kỷ Sửu

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Đinh Tỵ 1977 (tuổi đẹp)
 • Tân Sửu 1961 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Canh Tý 1960 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Giáp Ngọ 2014 (xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
Đang tải...