Danh sách tuổi đẹp xông nhà năm 2023 cho tuổi Tuất

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Tuất là việc rất quan trọng vào dịp đầu năm vì mời được người hợp mệnh sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho tất cả các chủ nhà tuổi Tuất gồm Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất.

Danh sách tuổi đẹp xông nhà năm 2023 cho tuổi Tuất

Danh sách tuổi đẹp xông nhà năm 2023 cho tuổi Tuất

Mục lục

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Mậu Tuất

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi rất đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)
 • Đinh Mão 1987 (khá hợp)
 • Bính Ngọ 1966 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Thìn 2000 (xấu)
 • Tân Dậu 1981 (xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (xấu)
 • Giáp Tý 1984 (xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Canh Tuất

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Ất Mão 1975 (tuổi rất đẹp)
 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi rất đẹp)
 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (tuổi đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Giáp Dần 1974 (tuổi đẹp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 2013 (khá hợp)
 • Giáp Thân 2004 (khá hợp)
 • Canh Ngọ 1990 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Quý Tỵ 1953 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (rất xấu)
 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Quý Sửu 1973 (xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Nhâm Tuất

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Ất Mão 1975 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (tuổi đẹp)
 • Quý Mão 1963 (tuổi đẹp)
 • Tân Mão 2011 (khá hợp)
 • Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Nhâm Dần 1962 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Tân Mão 1951 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Giáp Thìn 1964 (rất xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (rất xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (rất xấu)
 • Mậu Tý 2008 (xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (xấu)
 • Bính Thân 2016 (xấu)

Tuổi đẹp xông nhà năm 2023 gia chủ tuổi Giáp Tuất

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Bính Tuất 2006 (tuổi rất đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (tuổi rất đẹp)
 • Mậu Dần 1998 (tuổi đẹp)
 • Đinh Hợi 2007 (tuổi đẹp)
 • Mậu Thân 1968 (khá hợp)
 • Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Tân Mão 2011 (khá hợp)
 • Đinh Tỵ 1977 (khá hợp)
 • Tân Mão 1951 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Canh Thìn 2000 (rất xấu)
 • Quý Dậu 1993 (xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (xấu)
 • Đinh Dậu 1957 (xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)
 • Kỷ Sửu 2009 (xấu)
 • Ất Dậu 2005 (xấu)

Tuổi đẹp xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Bính Tuất

Tuổi đẹp hợp tuổi – Nên mời xông nhà

 • Bính Tuất 2006 (tuổi đẹp)
 • Canh Tuất 1970 (tuổi đẹp)
 • Quý Mão 1963 (tuổi đẹp)
 • Kỷ Mão 1999 (khá hợp)
 • Mậu Dần 1998 (khá hợp)
 • Tân Hợi 1971 (khá hợp)
 • Giáp Tuất 1994 (khá hợp)
 • Đinh Mão 1987 (khá hợp)

Tuổi xấu – Nên tránh xông nhà

 • Mậu Thìn 1988 (rất xấu)
 • Tân Dậu 1981 (rất xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (rất xấu)
 • Quý Sửu 1973 (xấu)
 • Nhâm Thìn 2012 (xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (xấu)

Như vậy thông qua bài viết xem tuổi xông nhà 2023 người tuổi Tuất này thì gia chủ tuổi Tuất đã biết cần mời ai đến xông nhà đầu năm 2023 là tốt nhất. Xuân mới 2023 đang bước đến Tử vi vận số xin chúc quý độc giả năm mới bình an và hạnh phúc.

Đang tải...