Ngày tốt xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn tháng 7 năm 2020

Xem danh sách những ngày tốt, ngày đẹp xuất hành tháng 7 năm 2020 theo tuổi gia chủ. Tra cứu trong tháng 7 năm 2020 này theo tuổi gia chủ nên xuất hành ngày nào, kiêng cự những ngày giờ nào. Từ đó sắp xếp lại lịch trình đi xa đồng trời giữ cho gia chủ được bình an, công việc được thuận lợi khi xuất hành đi lại.

Hướng dẫn xem ngày xuất hành đi xa theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn xuất hành (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt xuất hành để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành xuất hành đi xa với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng Năm

Ngày tốt nhất xuất hành tháng 7 năm 2020

Thứ 4, ngày 8 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 18/5/2020
 • Ngày Nhâm Tý tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Phá
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 19/5/2020
 • Ngày Quý Sửu tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Nguy
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)
Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 21/5/2020
 • Ngày Ất Mão tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Thu
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 24/5/2020
 • Ngày Mậu Ngọ tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Kiến
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 26/5/2020
 • Ngày Canh Thân tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Mãn
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 2, ngày 20 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 30/5/2020
 • Ngày Giáp Tý tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Phá
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 4, ngày 22 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 2/6/2020
 • Ngày Bính Dần tháng Quý Mùi năm Canh Tý
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Nguy
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
Thứ 5, ngày 30 tháng 7 năm 2020
Âm lịch: Ngày 10/6/2020
 • Ngày Giáp Tuất tháng Quý Mùi năm Canh Tý
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Bình
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕