Ngày tốt xuất hành tháng 11 năm 2018

Xem danh sách những ngày tốt, ngày đẹp xuất hành tháng 11 năm 2018 theo tuổi gia chủ. Tra cứu trong tháng 11 năm 2018 này theo tuổi gia chủ nên xuất hành ngày nào, kiêng cự những ngày giờ nào. Từ đó sắp xếp lại lịch trình đi xa đồng trời giữ cho gia chủ được bình an, công việc được thuận lợi khi xuất hành đi lại.

Hướng dẫn xem ngày xuất hành đi xa theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn xuất hành (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt xuất hành để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành xuất hành đi xa với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng Năm

Ngày tốt nhất xuất hành tháng 11 năm 2018

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 24/9/2018
 • Ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Tuất năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Bế
 • Giờ tốt nên xuất hành: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
Thứ bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 26/9/2018
 • Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Tuất năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Trừ
 • Giờ tốt nên xuất hành: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)
Thứ năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 2/10/2018
 • Ngày Giáp Thìn tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Chấp
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 8/10/2018
 • Ngày Canh Tuất tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Bế
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 9/10/2018
 • Ngày Tân Hợi tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Kiến
 • Giờ tốt nên xuất hành: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)
Thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 11/10/2018
 • Ngày Quý Sửu tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Mãn
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 17/10/2018
 • Ngày Kỷ Mùi tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Thành
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018
Âm lịch: Ngày 20/10/2018
 • Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Bế
 • Giờ tốt nên xuất hành: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu kiêng cự xuất hành: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)